Gezinsaanpak

Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Inhoudsblok

Subsidieregeling

De subsidietermijn 'Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders' is gesloten. De regeling is bedoeld om in de bibliotheek de activiteiten rond de gezinsaanpak met een focus op laagtaalvaardige ouders, te versterken en borgen.

Er is voor elke bibliotheekorganisatie 4.200 euro beschikbaar. Dit bedrag kun je vooral gebruiken voor bestaande projecten en activiteiten die een extra impuls kunnen gebruiken.

  • De verlenging is gepubliceerd in de Staatscourant.
  • De projecten mogen doorlopen tot 1 juli 2022.

Toekenning

De subsidie is voor elke bibliotheekorganisatie beschikbaar. De toekenning is afgerond