Logo
Afbeelding
blanco

Ouderbijeenkomsten op school

Deze aanpak combineert 2 werelden: de schoolse omgeving waarin leerkrachten inzicht hebben in de gezinssituatie via contact met ouder en kind, én de omgeving van het Taalhuis waarin kennis en ervaring voorhanden zijn om volwassenen in hun taalontwikkeling te ondersteunen.
Inhoudsblokken

Scholen zullen her- of erkennen dat niet elke ouder voldoende kennis heeft van schoolzaken om (actief) mee te komen in thema’s die zich binnen de school van hun kind afspelen. Als zij de Nederlandse taal niet spreken of begrijpen, belemmert dat bovendien het contact met de leerkracht. Door ouderbijeenkomsten te organiseren schept de bibliotheek, samen met de school, mogelijkheden om kennis en vaardigheden van ouders te versterken. Dit geldt zowel voor het onderwijs van hun kind als hun eigen taalvaardigheid.

Download de complete aanpak.