Gezinsaanpak
Logo
Afbeelding
blanco

Voorleestraject

De aanpak in het kortVeel bibliotheken voeren de VoorleesExpress of een vergelijkbaar voor-leesprogramma uit. Vanuit een voorleesprogramma als de Voorlees-Express kun je laagtaalvaardige ouders extra ondersteuning bieden om zelf de taalontwikkeling van hun kinderen te (blijven) stimuleren. Daarbij is het belangrijk om de leervraag van de ouders scherp te krijgen en hen te ondersteunen met een passend aanbod. Dit kan binnen de Voorlees-Express, maar ook door bijvoorbeeld de VoorleesExpress te verbinden met andere programma’s. Zo creëer je een doorgaande lijn voor het gezin
Inhoudsblokken

Door voorleesvrijwilligers te laten trainen door het Taalhuis leren ze laag-geletterdheid herkennen, signaleren en bespreekbaar maken. Zo kunnen ze ouders met een leervraag doorverwijzen naar passend aanbod van het Taalhuis. De voorleesvrijwilliger kan ook zelf taalcoach worden van de ouder, omdat deze inmiddels een band heeft opgebouwd met het gezin.

Download de complete aanpak.