Inhoudsblok

Financiering

Body

De programma’s worden gefinancierd uit verschillende subsidiebudgetten: Tel mee met Taal - ouders, gemeentelijke WEB-gelden, gemeentelijk onderwijsachterstandsbudget.

Subsidieaanvraag Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders

Body

Op de themapagina Gezinsaanpak: Exploitatie vind je alle informatie over deze subsidieregeling.

Beleid

Body