Logo
Afbeelding
TOLK-logo

TOLK

TOLK versterkt ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering. Het programma richt zich op ouders van kinderen van multiculturele achtergrond. Doel is schoolsucces en ontplooiing. Het helpt laaggeletterdheid voorkomen.
Inhoudsblokken

Wat is het?

Wat: preventieprogramma voor taalontwikkeling
Thema: Gezin
Voor wie: ouders van kinderen van 0 tot 11 jaar, met een multiculturele achtergrond
Links: TOLK 
Kosten: gratis 
Vorm: coaching van ouders met ondersteuning door Video Interactie Begeleiding (VIB)

TOLK-logo

Het onderwijs wordt afgerekend op leerresultaten. Uit onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat programma’s voor taalontwikkeling op school onvoldoende opleveren. We weten dat kinderen van betrokken ouders beter presteren. Dat komt doordat taal en denken zich ontwikkelen in het gesprek van alledag. Met TOLK wordt een effectieve manier van communiceren toegankelijk voor alle ouders. Dat voorkomt schooluitval en laaggeletterdheid.