Gezinsaanpak
Logo
Afbeelding

Verteltas

Deze methode combineert vier belangrijke doelen: taalontwikkeling van kind en ouder, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en leesbevordering.
Inhoudsblokken

Wat is het?

Wat: methode om leesomgeving en taalontwikkeling van kinderen en hun ouders te versterken
Thema: Gezin
Voor wie: kinderen in de voorschool, groep 1, 2 of 3
Link: website Verteltas en video Vertel verder
Vorm: offline activiteiten 

Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin. Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- en spelmateriaal. De Verteltassen worden door ouders gemaakt en bedacht en met hun kinderen thuis en op school gebruikt.

Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal, met aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind stimuleert. De inhoud van de Verteltas kan aangepast worden aan niveau, leeftijd, leerstijl en de visie van school.