Logo
Afbeelding
Vader leest dochter voor

VVE Thuis

Gezinsgericht programma voor ouders om onderwijsachterstand van hun kinderen in het onderwijs aan te pakken en te voorkomen.
Inhoudsblokken

Wat is het?

Wat: programma voor ouders om hun kinderen in het onderwijs te helpen
Thema: Gezin 
Voor wie: ouders van kinderen van 3 tot 6 jaar, met name asielzoekers, vluchtelingen, achterstandskinderen en mensen met een migratieachtergrond
Links: VVE Thuis op de site van Nederlands Jeugdinstituut
Vorm: themaboekjes met ouderbijeenkomsten bij de VVE-instelling

Vader leest dochter voor

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt aangeboden in de peuterspeelzaal, voorschool of groep 1 of 2 van de basisschool aan kinderen met laagopgeleide ouders. VVE Thuis is hierop een aanvullend gezinsprogramma.
Bij ieder thema op de speelzaal of school is er een themaboekje van VVE Thuis met de activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunnen doen. Per thema organiseert de VVE-instelling een ouderbijeenkomst.
Het aantal ouderbijeenkomsten is dus afhankelijk van het aantal thema's dat de instelling de kinderen aanbiedt. Het minimum is acht thema's (themaboekjes) per schooljaar voor de ouders om voldoende informatie te kunnen overbrengen.