Het bibliotheeknetwerk

Het bibliotheeknetwerk

Het bibliotheeknetwerk bestaat uit verschillende partijen die samenwerken aan een aantal taken. Deze taken en verantwoordelijkheden staan in de WsoB (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen). Samen werken we aan de betekenis en de toekomst van de bibliotheek.
Inhoudsblokken

Wie zijn we?

De partners die het netwerk vormen zijn:

  • Alle openbare bibliotheken in Nederland (OB’s)
  • Provinciale ondersteuningsorganisaties (POI’s en SPN)
  • De branchevereniging Openbare Bibliotheken (VOB)
  • De KB – nationale bibliotheek

Wat doen we?

In de WsoB staat beschreven dat bibliotheken 5 functies hebben:

  1. Kennis en informatie beschikbaar stellen
  2. Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie
  3. Stimuleren om te lezen
  4. Ontmoetingen en debatten organiseren
  5. Mensen laten kennismaken met kunst en cultuur

Elke partij in het netwerk krijgt in de wet eigen taken. Zo heeft de KB een regierol en is verantwoordelijk voor de landelijke digitale bibliotheek en het programma Aangepast Lezen. In de brochure KB in het OB-netwerk vind je een overzicht van alles wat de KB doet.