Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Inkoopcommissie digitale content

De Inkoopcommissie koopt landelijk digitale content in voor openbare bibliotheken. Ook bewaakt de Inkoopcommissie het beleidskader en de financiën van de landelijke inkoop.
Inhoudsblok

Inkoop e-content voor openbare bibliotheken

Op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) is de KB sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van e-content namens de openbare bibliotheken. De openbare bibliotheken blijven zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke selectie. Dat gebeurt via de Adviesgroep voordracht e-content. De ingekochte e-content wordt via de landelijke digitale infrastructuur beschikbaar gesteld.

Netwerkagenda

De Inkoopcommissie ondersteunt de gezamenlijke ambities van de Netwerkagenda. Bij de inkoop van digitale content spelen deze ambities een belangrijke rol.

Inkoopcommissie

De Inkoopcommissie bewaakt het beleidskader en de financiën van de landelijke inkoop. 

De Inkoopcommissie telt 6 leden die worden benoemd door de VOB: 4 vanuit de openbare bibliotheken en 2 op voordracht van en uit de KB. De leden van de Inkoopcommissie zijn:

 • Annelies Bakelaar (bestuurder Biblionet Drenthe) -  voorzitter
 • Anouk Hagenvoort: (accountmanager e-content/productowner) -  tijdelijke secretaris 
 • Ronald Capelle (programmamanager digitalisering Bibliotheek AanZet)
 • Anja Oosterlaken (directeur-bestuurder Bibliotheek Krimpenerwaard)
 • Anat Harel (manager collecties a.i. OBA)
 • Mirjam van den Bremen (bibliotheekstelsel)

Adviseurs:

 • Lieke Hoefs (KB - online Bibliotheek)
 • Petra Rijkelijkhuizen (KB - uitgeversrelaties)  

Adviesgroep voordracht e-content

De Adviesgroep voordracht e-content (AVEC) adviseert over mogelijk in te kopen nieuwe e-content en e-books. Zij doet voorstellen aan de Inkoopcommissie. Leden van de AVEC zijn ervaren bibliothecarissen die verantwoordelijk zijn voor de digitale collectie in de lokale bibliotheek. Zij worden benoemd door de VOB. De Adviesgroep bestaat uit:

 • Aarti Bajnath (Rotterdam)
 • Derk Jan Bovenmarsch (Oost-Achterhoek)
 • Jan ten Ham (Utrecht)
 • Loes Jansen (De Kempen)
 • Renée Tiemstra (Z-O-U-T)
 • Frank Verbeek (OBA)

Thuisgebruik

Sinds medio februari 2019 zijn praktisch alle ingekochte digitale bronnen ook voor bibliotheekleden thuis beschikbaar. 

Overzicht ingekochte e-content en samenvatting vergaderingen

Wil je weten welke content er precies beschikbaar is en hoe? Of vraag je je af wat de gebruikscijfers zijn van de ingekochte bronnen? Voor een overzicht van het Basispakket, nieuwsberichten, gebruikscijfers en samenvattingen van de laatste vergaderingen van de Inkoopcommissie kun je terecht in de groep Inkoop e-Content op MetdeKB (inlog nodig).

MetdeKB is alleen toegankelijk voor medewerkers van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de VOB. Heb je nog geen inlog? Dan kun je die aanvragen via metdekb@kb.nl.