Logo
Afbeelding
Logo Innovatieraad

Innovatieagenda

De Gezamenlijke Innovatieagenda 2016-2018 vormt, totdat er nieuwe documenten beschikbaar zijn, de basis voor de verstrekking van innovatiegelden.
Inhoudsblokken

De ‘Gezamenlijke innovatieagenda 2016-2018’ is opgesteld in nauwe samenwerking met de drie overheidslagen en het bibliotheeknetwerk.

Centraal in de Gezamenlijke Innovatieagenda 2016-2018 staan vier prioriteiten voor de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk:

  1. Jeugd en onderwijs
  2. Participatie en zelfredzaamheid
  3. Persoonlijke ontwikkeling
  4. Verandering en verbreding klassieke bibliotheek in het netwerk.

De Actieagenda voor innovatie 2017-2018 is het uitvoeringsplan van de Innovatieagenda.

Hulp nodig bij innovatie?

De provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) zijn verantwoordelijk voor de innovatie van de lokale bibliotheek. Bibliotheken kunnen zich wenden tot hun POI voor ondersteuning bij innovatie en in veel gevallen ook voor hulp bij het aanvragen van subsidies.

Via het project ‘Innovatiekracht on demand’ biedt ook de KB ondersteuning. Bibliotheken kunnen terecht bij Erik Boekesteijn voor inspiratie en ondersteuning bij innovatietrajecten.