Informatie voor het bibliotheeknetwerk

"Wat ik vooral zal missen, zijn de mensen"

Interview
Laatst bijgewerkt: 12 mei 2021
Ilse Lodewijks vertrekt per 1 juni, een bekend gezicht in onze branche op het gebied van basisvaardigheden. Bij haar vertrek bij Cubiss en SPN vroegen wij haar om een terugblik. Haar opvolger, Anne-Marie van der Poel van Probiblio stelt zich voor.
Inhoudsblok

Ilse: "Binnenkort ga ik aan de slag in een nieuwe baan. Per 1 juni start ik bij de Gemeente Eindhoven als projectleider Sociaal domein. In 2010 ben ik gestart bij Cubiss en sinds 2018 ben ik (deels) gedetacheerd bij SPN.

 

Ilse Lodewijks, portretfoto

Ondanks dat ik het nog erg naar mijn zin heb bij Cubiss/SPN, ben ik ook wel toe aan een nieuwe omgeving en uitdaging."

Wat is de rol van SPN op het gebied van basisvaardigheden?

"De Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) werkt samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan het landelijke programma de Bibliotheek en basisvaardigheden (BBV). Via dit programma helpen we samen met bibliotheken burgers om hun basisvaardigheden te vergroten, zodat ze beter kunnen deelnemen aan de maatschappij.

SPN is de organisatie van de gezamenlijke provinciale ondersteuningsinstellingen. SPN zorgt voor samenwerking tussen POI’s onderling om bibliotheken zo goed mogelijk te kunnen helpen bij nieuwe ontwikkelingen."

Welke onderwerpen spelen er zoal?

"Belangrijke speerpunten waar we als SPN dit jaar aan werken: Digitale inclusie en Gezinsaanpak. Voor Digitale inclusie hebben we een werkgroep opgericht met medewerkers van POI’s. Hierin delen we onderling veel kennis. Zo is de ondersteuning voor bibliotheken bij het implementeren van een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) overal gelijk. Ook ontwikkelen we veel zaken, bijvoorbeeld het traject voor deskundigheidsbevordering, stappenplannen om een IDO te openen, en een handreiking om hiervoor lokaal campagne te voeren."

"Voor de Gezinsaanpak hebben we er de afgelopen maanden sterk op ingezet dat dit vanuit zowel Jeugd & Onderwijs als Basisvaardigheden samen wordt opgepakt. Daarnaast hebben we in najaar 2020 de aanpakken om laagtaalvaardige ouders te bereiken en verder te helpen, geïnventariseerd. Hieruit hebben we er 8 geselecteerd en elk voorzien van een concreet stappenplan en informatie over hoe het werkt in de praktijk."

Wat is jouw rol hierin?

"Ik ben projectleider voor de projecten Digitale inclusie en Samenwerking Belastingdienst namens SPN. In die functie coördineer je de activiteiten die POI’s op dit vlak ondernemen en je bent de contactpersoon voor de KB namens de POI’s. Je zorgt voor kennisdeling tussen POI’s onderling en ontwikkelt zaken die overal in het land kunnen worden ingezet. Daarnaast neem je deel aan de stuurgroep waarin ook het Netwerk van Publieke Dienstverleners* zit. En je zit in de projectgroep met de Belastingdienst.

Waar kijk je tevreden op terug?

"Waar ik erg trots op ben, is dat er ondanks het gekke coronajaar inmiddels ruim 160 IDO’s geopend zijn. Dan zie je toch hoeveel energie en gedrevenheid er bij de POI’s en bibliotheken is om deze dienstverlening aan burgers aan te bieden. En hoe flexibel en wendbaar iedereen is.

De samenwerking met andere POI’s en de KB vond ik erg leuk en waardevol. Samen kom je verder en het geeft je veel energie en nieuwe inzichten. Ook vond ik het erg interessant om in de ‘wereld van publieke dienstverleners’ te stappen en te kijken waar zij mee te maken hebben.

Wat ik met name zal missen, zijn de mensen! Ik heb zo fijn samengewerkt, zowel met de KB, andere POI’s, als met mijn Cubiss-collega’s. Samen werkten we hard aan allerlei onderwerpen, maar er was ook altijd een moment van humor! Aan die gedrevenheid, loyaliteit en positiviteit zal ik zeker vaak terugdenken.

Ik ben erg blij dat mijn POI-collega Anne-Marie van der Poel mij opvolgt en wens haar heel veel plezier en succes toe!"

* Dit is de Manifestgroep, een aantal uitvoeringsorganisaties van de overheid, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners
 

KB en SPN danken Ilse hartelijk voor al haar werk rond het programma in de afgelopen jaren! En wensen haar veel succes bij de Gemeente Eindhoven.
 

Wat doe je bij Probiblio?

Anne-Marie: “Als adviseur Basisvaardigheden en interne projectleider Digitale inclusie bij Probiblio, heb ik de afgelopen anderhalf jaar al veel samengewerkt met Ilse. Onder andere als deelnemer aan ‘haar’ werkgroep Digitale inclusie, met verschillende POI-collega’s.

Anne-Marie van der Poel, portretfoto

In die rol heb ik ervaren dat we, als we de handen als POI’s ineenslaan, een enorme slagkracht en expertise hebben om álle bibliotheken in Nederland te ondersteunen in het vormgeven en borgen van hun dienstverlening."

Wat ga je doen in jouw SPN-rol?

"Ik verheug me er erg op om de rol van Ilse als SPN-projectleider Digitale inclusie en Belastingdienst over te nemen. Om andere POI-collega’s (nog) beter te leren kennen, samen te werken met de KB en de verbindende rol van SPN zo goed mogelijk in te vullen.

Het afgelopen jaar was uitdagend voor de bibliotheken en hun medewerkers, maar ze hebben een enorme flexibiliteit getoond. Het is bewonderenswaardig dat ze, ondanks alle beperkingen, vol hebben ingezet om een IDO-dienstverlening in te richten.

Hopelijk gaan de bibliotheken op heel korte termijn weer volledig open en kunnen we, samen met bibliotheken, POI’s en KB, volle kracht vooruit met de ‘IDO-dienstverlening’: de landelijke campagne starten, meer burgers bereiken, meer ervaringen opdoen met het type vragen dat wordt gesteld, nog meer lokale samenwerkingen aangaan en de IDO-dienstverlening bestendigen en doorontwikkelen.”

Veel succes voor Anne-Marie, toegewenst door KB en SPN!
 

mei 2021