Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB-inkoopcommissie digitale content

De KB-inkoopcommissie (KBIC) koopt landelijk digitale content in voor openbare bibliotheken. Ook bewaakt de KB-inkoopcommissie het beleidskader en de financiën van de landelijke inkoop.
Inhoudsblok

Inkoop e-content voor openbare bibliotheken

Op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) is de KB sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van e-content namens de openbare bibliotheken. De openbare bibliotheken blijven zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke selectie, middels de Adviesgroep voordracht e-content. De beschikbaarstelling van ingekochte e-content verloopt via de landelijke digitale infrastructuur.

KB-inkoopcommissie

De KB-inkoopcommissie (KBIC) bewaakt het beleidskader en de financiën van de landelijke inkoop. Zij geeft ook de inkoopopdrachten aan de KB.

De KB-inkoopcommissie telt zes leden die worden benoemd door de VOB: vier vanuit de openbare bibliotheken en twee op voordracht van en uit de KB. De commissie bestaat momenteel uit:

  • Peter van Eijk (directeur BiSC) - voorzitter
  • Paul Adels (directeur Theek5)
  • Frans Bergfeld (directeur ProBiblio)
  • Francien van Bohemen (VOB)
  • Lucinda Jones (hoofd Collecties KB)
  • Carina de Walle (hoofd Marketing & Educatie KB)

Eric Daamen (Coördinator online Bibliotheek), Petra Rijkelijkhuizen (accountmanager e-books KB) en Myrna Vossen (adviseur & procescoördinator Inkoop e-content) treden op als adviseurs.

Meer informatie

Voor meer informatie over de KB-inkoopcommissie of met specifieke vragen over ingekochte e-content kun je terecht bij Myrna Vossen.

Adviesgroep voordracht e-content

De Adviesgroep voordracht e-content (AVEC) adviseert over mogelijk in te kopen nieuwe e-content en e-books. Zij doet voorstellen aan de KB-inkoopcommissie. Leden van de AVEC zijn ervaren bibliothecarissen die verantwoordelijk zijn voor de digitale collectie in de lokale bibliotheek. Zij worden benoemd door de VOB. De Adviesgroep bestaat momenteel uit:

  • Ronald Capelle (Bibliotheek AanZet)
  • Monique Groeneveld (OBA)
  • Marjoleine Molenaar (Bibliotheek Rotterdam)
  • Natascha Salvo (Bibliotheek AanZet)

Thuisgebruik

Sinds medio februari 2019 zijn praktisch alle ingekochte digitale bronnen ook voor bibliotheekleden thuis beschikbaar. 

Overzicht ingekochte e-content en samenvatting KBIC-vergaderingen

Wil je weten welke content er precies beschikbaar is en hoe? Of vraag je je af wat de laatste besluiten zijn t.a.v. bijvoorbeeld nieuw in te kopen e-content? Voor een overzicht van het Basispakket 2020, nieuwsberichten, achtergronden en samenvattingen van de laatste vergaderingen van de KBIC kun je terecht in de groep Inkoop e-Content op MetdeKB (inlog nodig).

MetdeKB is alleen toegankelijk voor medewerkers van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de VOB. Heb je nog geen inlog? Dan kun je die aanvragen via metdekb@kb.nl.