Kennisdeling & expertise
Logo
Afbeelding

Landelijk HR-netwerk

In het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken staan kennisdeling, professionalisering en netwerkvorming op het gebied van HR in de bibliotheken centraal. Bibliotheken, poi’s en landelijke organisaties delen online en offline HR-kennis en expertise en bespreken HR-vraagstukken.
Inhoudsblokken

Online en offline HR-bijeenkomsten

Een keer per maand wordt er een online HR-bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze online bijeenkomsten is het met elkaar in gesprek gaan en kennis uitwisselen over actuele HR-vraagstukken. De focus varieert van praktische vragen als het omgaan met verlofstuwmeren of rond de Corona-crisis tot strategische personeelsplanning of beleid rond diversiteit en inclusie. 

De deelnemers brengen zelf -vooraf- hun vraagstukken in. Omdat online vergaderen een andere dynamiek geeft, is er per bijeenkomst plek voor maximaal 25 deelnemers. Voor de agenda en aanmelden kun je terecht op de open groep HR-netwerk op Biebtobieb

Twee keer per jaar (maart en oktober) wordt er een landelijke themabijeenkomst georganiseerd bij een gastbibliotheek. Daar komen gemiddeld dertig HR-professionals en directeuren op af. De insteek van deze bijeenkomsten is ontmoeting, debat en kennisdeling over een specifiek onderwerp. Door inspiratiesessies en tafelgesprekken ontstaat er kennisdeling voor en door het HR-netwerk.

Open groep HR-netwerk op Biebtobieb

Het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken heeft een eigen groep op Biebtobieb waarbij HR-professionals, directeuren en anderen met HR-in portefeuille zich kunnen aansluiten. In dit online netwerk vind je de laatste nieuwsberichten rond HR, kun je jouw vragen stellen aan andere HR-professionals en vind je protocollen, formats en andere documenten die anderen uit het netwerk beschikbaar stellen. Ook kun je je hier aanmelden  voor de online en offline HR-bijeenkomsten.

Regionale HR-kringen

Door het hele land zijn lokale en regionale HR-kringen actief. Dit zijn groepjes van zes tot acht HR-professionals die zo’n drie keer per jaar online en/of offline bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Kijk op BiebtoBieb.nl/HR-netwerk welke HR-kring er in jouw regio is.

Nieuwsbrief HR-update

Vijf keer per jaar verschijnt er een online nieuwsbrief HR-update voor degenen die nog niet zo actief zijn op Biebtobieb. Je kunt je aanmelden voor de HR-update door een e-mail te sturen naar mirjam.vanzaalen@stichtingspn.nl.

Achtergrondinformatie

Het HR-netwerk richt zich op HR-professionals in de sector én op directeuren of bestuurders van bibliotheken die HR zelf niet in huis hebben. Met dit netwerk krijgt iedereen met HR-taken in de bibliotheeksector handvatten aangereikt om in te spelen op kleine en grote arbeidsmarktvraagstukken. In 2017 riepen SBW, SPN, VOB en KB het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken in het leven. Sinds 2019 valt dit netwerk onder regie van SPN. De traditionele uitleenbibliotheek verandert in een bibliotheek met een maatschappelijke en educatieve functie. Dat brengt een toename en verandering van HR- en arbeidsmarktvraagstukken met zich mee. HR is niet bij alle bibliotheken even goed ontplooid. Vaak gaat het om eenlingen in een organisatie, zoals een HR-adviseur, directeur of hoofd front-office met HR-taken. Uit onderzoek (2017) bleek dat zij behoefte hebben aan samenwerking en het onderling delen van kennis, expertise en innovaties.