Landelijke digitale infrastructuur (LDI)
Logo
Afbeelding
Logo online Bibliotheek MetdeKB

Bestellen en verkrijgen online OB-collectie

Bibliotheekleden kunnen via de website en de app van de online Bibliotheek e-books lenen en luisterboeken beluisteren. Daarnaast is er elk jaar een campagne-app met e-books voor leden en niet-leden zoals de VakantieBieb tijdens de zomervakantie.
Inhoudsblokken

De online Bibliotheek heeft meer dan 30.000 e-books en ruim 4.200 luisterboeken voor jeugd, jongeren en volwassenen. Het aanbod wisselt, zodat we steeds verrassende titels kunnen bieden aan zoveel mogelijk Nederlanders. Hiervoor maakt de KB afspraken met uitgevers. De inkoop van e-books en luisterboeken gebeurt via de KB Inkoopcommissie. Bibliotheken kunnen idee├źn voor inkoop van titels aanleveren aan een Adviesgroep.

Elk jaar lanceren we een campagne app met een speciale collectie e-books waarmee we bibliotheekleden en ook niet-leden willen interesseren in gebruik van het online aanbod.

Voor toegang tot het aanbod van de online Bibliotheek kunnen eindgebruikers lid worden van de online Bibliotheek of van de lokale bibliotheek in de buurt. De lokale bibliotheek biedt hiervoor diverse lidmaatschappen. Er zijn 5 tariefpakketten met voorwaarden die lokale bibliotheken moeten gebruiken in hun lidmaatschappen voor verlenen van toegang aan hun leden tot het aanbod van de online Bibliotheek.

Voor het lenen van e-books en beluisteren van luisterboeken zijn koppelingen gemaakt met de Authenticatievoorziening en het Klantregistratiesysteem (AV/KRS). De collectie e-books - en straks ook de collectie luisterboeken - is te vinden in de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC). Gebruikscijfers van de online Bibliotheek komen uit het Datawarehouse (DWH). Bibliotheken met een WaaS-website kunnen gebruikmaken van blueprints (sjabloonpagina's) voor de promotie van de online collectie.

Wat bereiken we met de online Bibliotheek en apps samen met het OB-netwerk?

  • Breder aanbod door online collectie voor zoveel mogelijk Nederlanders (jeugd, jongeren en volwassenen)
  • Meer en anders gebruik van de openbare bibliotheek door online aanbod
  • Eindgebruikers stimuleren in meer en anders lezen en luisteren

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de groep Online Bibliotheek of de groep Inkoop e-content op MetdeKB (inlog vereist).

MetdeKB is alleen toegankelijk voor medewerkers van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de VOB. Heb je nog geen inlog? Dan kun je die aanvragen via metdekb@kb.nl.