Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Landelijke onderzoeksagenda

De programmalijn ‘Landelijke onderzoeksagenda’ inventariseert de actuele onderzoeksbehoeften. Op basis hiervan worden nieuwe activiteiten opgenomen in één van de overige vijf programmalijnen van het programma Onderzoeksagenda of, als het onderzoek doorloopt of uitgebreid wordt, in een nieuw op te zetten programmalijn.
Inhoudsblok

De landelijke onderzoeksagenda zorgt voor doelgerichte afstemming tussen branchepartijen. Dit gebeurt in afstemming met relevante partners en deskundigen binnen en buiten de branche en in binnen- en buitenland. Dit doen wij door:

  • continu de zwaartepunten en prioriteiten van onderzoek te inventariseren en te verwerken in onze activiteiten;
  • kennis te ontwikkelen en te delen en daar op te reflecteren via kennisnetwerken (o.a. biebtobieb), debatten en conferenties;
  • naar afstemming en samenwerking te zoeken;
  • relevante onderzoeken te bundelen en te ontsluiten, zodat de resultaten optimaal benut kunnen worden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de landelijke onderzoeksagenda contact op met Marjolein Oomes, Adviseur Onderzoek en Kennisdeling bij de KB.