Leven lang ontwikkelen (zelfredzamen)

Leven lang ontwikkelen (zelfredzamen)

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 wordt Leven lang ontwikkelen genoemd als een van de drie maatschappelijke vraagstukken waarbij bibliotheken een sleutelrol gaan vervullen. Het gaat hierbij zowel om het bevorderen van basisvaardigheden als om het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.