Leven lang ontwikkelen (zelfredzamen)

Leven lang ontwikkelen (zelfredzamen)

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 wordt Leven lang ontwikkelen genoemd als een van de drie maatschappelijke vraagstukken waarbij bibliotheken een sleutelrol gaan vervullen. Het gaat hierbij zowel om het bevorderen van basisvaardigheden als om het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.
Inhoudsblokken
Body

Voor het bevorderen van basisvaardigheden: zie Leven lang ontwikkelen niet-zelfredzamen

Persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast komt er een nieuw landelijk programma Leven lang ontwikkelen, voor 'zelfredzamen'. Het gaat hierbij om persoonlijke ontwikkeling, waarbij mensen inspiratie opdoen en worden verrijkt door het vergaren van kennis en werken aan competenties. Ook hiermee kan de bibliotheek haar maatschappelijke waarde versterken.

Begin januari 2021 wordt gestart met een pilot online cursussen

- Deze pagina is in opbouw -