Leven lang ontwikkelen (zelfredzamen)

Evaluatie leven lang ontwikkelen: toolkit onderzoek

In het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’, een van de maatschappelijke opgaves uit het Bibliotheekconvenant, lanceerden we in 2021 een nieuw aanbod van online cursussen.
Inhoudsblok

Daarmee kunnen alle bibliotheekleden die zich persoonlijk willen ontwikkelen aan de slag met zo’n 160 online cursussen (van Soofos en Goodhabitz) op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en digitale vaardigheden.

De bedoeling is dat bibliotheken activiteiten ontwikkelen rond dit online cursuspakket waarmee Persoonlijke Ontwikkeling als maatschappelijk thema zichtbaar wordt geprogrammeerd.

Onderzoek

Een van de onderdelen van deze pilot is een onderzoekstraject dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Claudia de Graauw; effectmeting & Doelbereik .

De meetinstrumenten zijn zo ontwikkeld dat ze makkelijk ingezet kunnen worden voor eigen dataverzameling. Zo geeft het deelnemersonderzoek je inzichten in hoe de deelnemers denken over de activiteiten. Het registratieformulier geeft je objectieve data van de activiteiten waarmee je aan gemeente/subsidiegevers kunt aantonen hoe de activiteiten lopen. Daarnaast zet het evaluatieformulier je aan het denken over het proces en het bedenken van activiteiten.

Het onderzoek bestaat uit 4 onderdelen (klik op de links om direct naar het betreffende formulier te gaan):

Alle meetinstrumenten worden op de pagina op de website van Claudia de Graauw verder toegelicht. Ook lees je daar wanneer en op welke manier de meetinstrumenten ingevuld moeten worden.

Voor vragen of opmerkingen is er een helpdesk ingericht. Deze is te bereiken via het e-mailadres onderzoek@claudiadegraauw.nl

 

Afbeelding
Portretfoto's van verschillende mensen.