Lezen & leesbevordering jeugd
De KB vindt dat alle kinderen in Nederland de kans moeten krijgen om plezier in lezen te ontwikkelen en te behouden. Daarom werken we samen met partners als Stichting Lezen aan programma's voor leesbevordering. Ook zijn we nauw betrokken bij initiatieven voor lezen met een leesbeperking.