Lezen & leesbevordering jeugd
Het leesbevorderingsprogramma BoekStart moedigt ouders aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met boekjes, met lezen en met de Bibliotheek. BoekStart richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar.
Inhoudsblokken

Kinderen die op heel jonge leeftijd in aanraking komen met (voor-)lezen en boeken, ontwikkelen zich beter, zo heeft onderzoek uitgewezen. Een vroege ontdekkingstocht vergroot spelenderwijs de woordenschat van het kind en zorgt ervoor dat het kind later meer leesplezier heeft. Zo is er minder kans op laaggeletterdheid.

Hoe BoekStart werkt

De gemeente en het consultatiebureau informeren ouders over het belang van lezen en moedigen ze aan om hun kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken en om samen met boeken bezig te zijn. Jonge ouders ontvangen, via de gemeente of het consultatiebureau, een waardebon waarmee ze hun kind gratis lid kunnen maken van de Bibliotheek bij hen in de buurt.

Bij een bezoek aan de Bibliotheek worden de ouders vervolgens opgevangen door bibliotheekprofessionals die het BoekStart-koffertje uitdelen en het kindje (gratis) lid maken. Het BoekStartkoffertje bevat twee babyboekjes en informatie over voorlezen aan baby’s. In de Bibliotheek is ook een speciale hoek ingericht voor baby’s, waar activiteiten voor ouders en hun baby’s worden georganiseerd of waar ouder en kind gewoon samen een boekje kunnen lezen.

BoekStart in de kinderopvang

De Bibliotheek kan ook de kinderopvang in haar gemeente betrekken bij het programma BoekStart. Zo kan zij een leesplek in de kinderopvang inrichten met een startcollectie geschikte boekjes. Ook kan zij de pedagogisch medewerkers van de opvang trainen tot voorleescoördinator.

Doorgaande leeslijn

BoekStart maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart vormt het begin van deze beleidslijn en de Bibliotheek op school in het beroepsonderwijs het sluitstuk.

BoekStartcoach

De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek. Het blijkt dat vooral laagtaalvaardige ouders hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek gaan.

Meer informatie

Stichting Lezen (penvoerder) en de KB voeren BoekStart samen uit. BoekStart is onderdeel van het programma Kunst van Lezen.

Meer informatie over BoekStart vind je op www.boekstartpro.nl (voor professionals) en www.boekstart.nl (voor ouders).

In de groep BoekStart op Biebtobieb vind je updates over BoekStart en achtergrondinformatie.