Lezen & leesbevordering jeugd
De KB voert in samenwerking met Stichting Lezen (penvoerder) de landelijke regie over de strategische aanpak van leesbevordering en informatievaardigheden in de kinderopvang en op school. De uitvoering van BoekStart en de Bibliotheek op school ligt bij de kernteams van SPN.
Inhoudsblok

Evaluatie

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Ecorys in 2018 het programma Kunst van Lezen, waar BoekStart onder valt, geëvalueerd. Het resultaat was positief. Het kabinet steunt het actieprogramma Tel mee met Taal, waartoe Kunst van Lezen behoort, opnieuw voor vijf jaar (2020-2024). In Tel mee met Taal; Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024  wordt beschreven hoe het actieplan eruitziet.

Resultaten inzet BoekStart

Begin 2009 startte BoekStart in vijf vestigingen in Noord-Brabant. In 2019 doen 143 van de 145 basisbibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s; dat is 99%. Er zijn in 2019 zo’n 65.000 BoekStart-koffertjes meegegeven aan ouders, waarmee 39% van de baby’s in Nederland werd bereikt. Dit betekent even zoveel nieuwe (baby)leden voor de Bibliotheek. In de landelijke cijfers is dit ook terug te zien: het aantal jeugdleden zit de laatste paar jaar weer in de lift. Dit is deels te danken aan BoekStart.

Documenten