Lezen & leesbevordering jeugd
Het werk van BoekStart wordt wetenschappelijk ondersteund: er zijn diverse onderzoeken beschikbaar waaruit de effectiviteit van voorlezen op jonge leeftijd naar voren komt.
Inhoudsblok

Documenten

  • Het BoekStartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering (2018) 
    Kantar Public heeft in opdracht van Kunst van Lezen een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Ouders met kinderen tussen de 0 en 3 jaar is gevraagd naar hun ervaringen met het koffertje. Speciale aandacht ging hierbij uit naar de sociaaleconomische status van ouders.
  • BoekStart maakt baby’s slimmer (2015)
    Promotieonderzoek naar de effecten van BoekStart door promovenda Heleen van den Berg (begeleid door hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus). Uit dit onderzoek is gebleken dat baby’s aan wie al vóór de achtste maand wordt voorgelezen hoger scoren op taal. Al na 15 maanden zijn er positieve effecten merkbaar op de woordenschat.
  • Meer voorlezen, beter in taal (2017, wordt in 2020 herzien)
    Een onderbouwing voor de aanname dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.