Lezen & leesbevordering jeugd
De KB voert in samenwerking met Stichting Lezen (penvoerder) de landelijke regie over de strategische aanpak van leesbevordering en informatievaardigheden in de kinderopvang en op school. De uitvoering van BoekStart en de Bibliotheek op school ligt bij de kernteams van SPN.
Inhoudsblok

Het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school is onderdeel van Kunst van Lezen, het preventieve onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal om laaggeletterdheid te voorkomen en tegen te gaan.

De Bibliotheek op school in jouw bibliotheek

Op de website pro.debibliotheekopschool.nl vind je een uitgebreide toolkit voor de exploitatie en het beheer van de Bibliotheek op school binnen jouw eigen bibliotheek. In de toolkit staan onder andere factsheets en rekenmodellen. Daarnaast vind je er informatie over de collectie voor de Bibliotheek op school.

Evaluatie

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen in 2018 geëvalueerd door Ecorys met een positief resultaat. Het kabinet steunt het actieprogramma Tel mee met Taal, waartoe Kunst van Lezen behoort, opnieuw voor vijf jaar (2020-2024). In Tel mee met Taal; Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024  wordt beschreven hoe het actieplan eruitziet.

Bereik de Bibliotheek op school 2019

  • Ruim 698.000 leerlingen (49%) tussen de 4 en 12 jaar zitten op een school die meedoet aan de Bibliotheek op school po.
  • Het aantal basisscholen in Nederland dat meedoet aan de Bibliotheek op school po is 3.213; dat is 48% van het totale aantal reguliere basisscholen en scholen speciaal basisonderwijs.
  • 127 van de 145 (88%) basisbibliotheken doen mee aan de Bibliotheek op school po; deze bibliotheken bedienen daarmee 53% van de basisscholen in hun werkgebied.
  • 69 van de 142 (49%) basisbibliotheken met een vo-school in het werkgebied doet eind 2019 mee aan de Bibliotheek op school vo.
  • Rond de 29% van de vo-leerlingen tussen 12 en 18 jaar, 169.500 leerlingen in getal, zit op een school die meedoet aan de Bibliotheek op school vo.
  • Het aantal vo-scholen in Nederland dat meedoet aan de Bibliotheek op school vo is 239, 29% van het totale aantal vo-scholen in de werkgebieden van de 69 deelnemende basisbibliotheken. Van de 239 deelnemende scholen is 95% een vmbo-locatie.

 

Documenten