Lezen & leesbevordering volwassenen

Lezen & leesbevordering volwassenen

De KB en andere organisaties doen regelmatig onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie.
Inhoudsblok

De Leesmonitor van de Stichting Lezen bevat onderzoeken op het gebied van cultuur, gedrag, motivatie, vaardigheid, leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering.