Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Management

De gemeente is je belangrijkste samenwerkingspartner.
Inhoudsblok

Ga actief met de gemeente in gesprek vanuit het maatschappelijk vraagstuk: Wat kun je (vanuit dienstverlening rondom basis­vaardig­heden) bijdragen aan de oplossing? 

 • Informeer naar het beleid en de speerpunten van je gemeente en probeer hierbij aan te sluiten met jouw educatie­aanbod. 
 • Bedenk welke de belangrijkste kwetsbare doelgroepen zijn in jouw gemeente, aan welke ondersteunings­behoeften (nog) niet wordt voldaan en wat jouw bibliotheek – al dan niet met partners – kan bijdragen.
 • Vermeld in je plan van aanpak concrete resultaten van methoden die elders in gebruik zijn. Deze cijfers helpen je nadenken over een passende aanpak en om partners te overtuigen van de kans op succes. 
 • Bedenk voor welke gemeentelijke afdelingen het project interessant is. Vaak is de afdeling cultuur de hoofd­subsidie­gever, maar ook afdelingen als educatie, welzijn, sociale zaken, re-integratie en inburgering hebben belang bij bestrijding van laaggeletterdheid.
 • Onderzoek of aanvullende financiering via de gemeente mogelijk is. Vaak is er project­financiering voor projecten die inspelen op gemeentelijke beleids­doel­stellingen. Houd daarom regelmatig contact met ambtenaren van diverse afdelingen. Je krijgt dan een beter beeld van de speerpunten van de gemeente en de mogelijkheden voor financiering.
 • Laat wethouders, raadsleden en ambtenaren nadrukkelijk zien wat je doet aan laaggeletterdheid, zowel voor opdracht­gevers als voor gebruikers. 
 • Betrek wethouders en raadsleden bij jullie aanpak van laaggeletterdheid. Nodig ze uit voor een rondleiding in de bibliotheek of vraag ze voor feestelijke openingen van eigen initiatieven. 
 • Koppel altijd resultaten van je projecten terug naar de gemeente. Laat zo zien wat de bibliotheek doet en wat dat heeft opgeleverd. 
 • Ga de Impactmonitor gebruiken als stuurinstrument om het gemeentelijk beleid te ondersteunen.

Hoger bereik van de doelgroep

Taal begint Lokaal

Op Taal begint Lokaal zijn honderd wethouders en burgemeersters uitgenodigd om ideeën te lanceren om laaggeletterdheid aan te pakken. 

Gemeentelijke cijfers

 • Op waarstaatjegemeente.nl vind je veel cijfers per gemeente. Denk aan Wonen & Leefklimaat, Werk & Inkomen, Onderwijs, Jeugd & Jeugdhulpverlening, Gezondheidsverschillen (inclusief cijfers over laaggeletterdheid), Dienstverlening & Digitalisering en meer. En daarnaast gegevens over Burgerpeiling, Ondernemerspeiling en Gemeentelijke monitor Sociaal domein. Je vindt hier niet alleen de gegevens van je eigen gemeente, maar ook de vergelijking met het gemiddelde over heel Nederland. 
 • Minder compleet (niet alle gemeenten zijn vertegenwoordigd), maar ook interessant: incijfers.nl. De deelnemende gemeenten brengen hier gegevens bij elkaar als Bevolking, Wonen & bouwen, Economie, werk & inkomen, en Primair onderwijs. 

Neem voor het gesprek met je gemeente deze site(s) door, dan heb je de actuele cijfers bij de hand. 

Zie ook