Informatie voor het bibliotheeknetwerk

4 nieuwe MAKERLAB-bibliotheken van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 januari 2022
Het tweede jaar MAKERLAB gaat van start. In 2022 nemen 4 nieuwe bibliotheken deel aan dit onderzoeksproject. Zij richten hun maakplaats opnieuw in, in nauwe samenspraak met experts van de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam. In het eerste jaar stond het pionieren met ontwerpend en onderzoekend werken centraal. In het tweede jaar wordt vooral de impact zichtbaar gemaakt die maakplaatsen hebben op de transformatie naar een bibliotheek die past in de huidige tijd.
Inhoudsblokken
Virtual reality

Over MAKERLAB

MAKERLAB is een ontwerpend onderzoek naar de doorontwikkeling van maakplaatsen in bibliotheken. Welke programmering moet een maakplaats hebben om bepaalde doelgroepen aan te spreken en te binden? Welke vaardigheden zijn vanuit de bibliotheek nodig om de veranderingen in de techniek op voet te kunnen volgen? Welke rol kan ‘maken’ spelen in het creëren van een gemeenschapsgevoel? Samen met de onderzoekers bepalen bibliotheken hoe de inrichting en programmering van hun maakplaats gaat bijdragen aan vernieuwing van bibliotheekfuncties en het bereik van specifieke doelgroepen. Het onderzoek loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Nieuwe bibliotheken

Na een aantal gespreksrondes zijn 4 bibliotheken geselecteerd om als nieuwe pilots in het project mee te doen. Dat zijn Bibliotheek Hilversum, ZINiN (Nijverdal), Bibliotheek Westland en Bibliotheek Rijn en Venen. Binnen deze bibliotheken wordt een ruimte (her)ingericht om verschillende makerplaatsconcepten te testen en evalueren. Dit levert inzichten over inrichtingseisen, inbedding in bibliotheekprogrammering, verbinding met de leefomgeving en het bereik van doelgroepen.

Ervaringen als vertrekpunt

In 2021 ging het project van start met de bibliotheken Hoeksche Waard, Oldenzaal, Rivierenland en Gorredijk. Hun ervaringen vormen het vertrekpunt voor de nieuwe bibliotheken. Een belangrijke rol is er ook voor de bibliotheken die zelf geen pilotbibliotheek (meer) zijn, maar die gevraagd zijn om hun expertise te delen via de peergroup. Komend jaar komt er meer nadruk te liggen op het werken vanuit een veranderframe, een theory of change.

Monitoring

Met dit project beogen we daarnaast de kennis van experts vanuit hogeschool en technische universiteit op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen aan de bibliotheken. De KB monitort de samenwerking en meet de impact bij de eindgebruikers die de bibliotheken benoemd hebben in hun plan. Meetinstrumenten, aanpak, kennis en ervaringen zullen gedeeld worden met de hele sector. In de loop van dit jaar worden bijeenkomsten georganiseerd die maken en MAKERLABs als onderwerp hebben.