Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Aandacht voor rol bibliotheken in leesonderwijs

Nieuwsbericht
Vergelijken
14 juni 2022
In de media en politiek is deze dagen veel aandacht voor de rol van bibliotheken in het leesonderwijs. Vanavond vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over het Masterplan basisvaardigheden, waarin aandacht is voor de samenwerking tussen bibliotheken en scholen in het lezen. In aanloop naar dit debat onderstreepte de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) in een brief aan de Tweede Kamer het belang van deze samenwerking.
Inhoudsblokken

Masterplan basisvaardigheden

Te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Daarom gaat Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de komende maanden aan de slag om samen met het onderwijs invulling te geven aan een Masterplan basisvaardigheden voor alle scholen.

Structurele financiering

Zulke samenwerkingen zijn belangrijk, benadrukt de VOB in haar brief naar de Tweede Kamer. De brancheorganisatie voor openbare bibliotheken vraagt daarom om duidelijkheid voor nieuwe wethouders en bibliotheekorganisaties over de structurele financiering vanaf 2023 voor bibliotheekvoorzieningen. Daarnaast roept de VOB het kabinet op tot integraal bibliotheekbeleid. De intensievere samenwerking tussen onderwijs en cultuur is hiervoor een belangrijke stap.

 Mediacoach Eindhoven

Weerklank in de media

Ook in de media vindt deze boodschap weerklank. Zo wijdde Aleid Truijens haar column voor de Volkskrant op maandagochtend 13 juni aan het belang van een goede samenwerking tussen bibliotheek en school, waardoor aandacht ontstaat voor zowel leesvaardigheid als leesplezier. ‘Basisscholen zijn verplicht met kinderen naar de bibliotheek te gaan of een schoolbibliotheek te hebben en de inspectie ziet daarop toe,’ schrijft Truijens. ‘De vrijblijvendheid moet eraf in de leesbevordering.’

Aandacht voor mediacoaches

Ook RTL Nieuws besteedt in het bulletin van 19.30 uur vanavond aandacht aan leesbevordering. Het televisieprogramma ging vanochtend langs bij basisschool De Schelp in Eindhoven, waar mediacoach Arjan Buchholz van de Bibliotheek Eindhoven werd geïnterviewd. Arjan is de vaste mediacoach van De Schelp. Samen met leerkrachten, ouders, het ROC en andere partijen werkt zij aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, leesplezier en digitale geletterdheid, als onderdeel van het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. De Schelp is daarin niet de enige: sinds de start van het programma in de regio Eindhoven 8 jaar geleden zijn 68 Bibliotheken op school opgericht. Stichting Lezen en de KB voeren de Bibliotheek op school samen uit.

Commissiedebat

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) praat op dinsdag 14 juni van 17.00 tot 20.30 uur over de basisvaardigheden. Je kunt meekijken of meeluisteren. Ook kun je kijken via de app en website Debat Direct. Het item van RTL Nieuws is hieronder te zien.