Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Aanvraagtermijn subsidie Donorregistratie verlengd

Nieuwsbericht
19 november 2020
Wij hebben besloten de aanvraagtermijn voor de subsidie Donorregistratie door te laten lopen tot en met 31 mei 2021. Heb je in de eerste ronde om welke reden ook geen aanvraag gedaan, dan kan dit alsnog. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van 1.000 euro voor activiteiten tot en met 31 juli 2021.
Inhoudsblokken

De subsidieregeling houdt verband met de Wet op de Orgaandonatie die is ingegaan op 1 juli 2020. Het ministerie van VWS heeft de KB gevraagd of de bibliotheken een plek kunnen bieden waar burgers (fysiek) informatie kunnen krijgen over de wet en ondersteuning bij donorregistratie. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Het ministerie van VWS heeft voor de uitvoering van de regeling gelden ter beschikking gesteld.

Subsidie aanvragen

Via dit aanvraagformulier kun je een onkostenvergoeding van 1.000 euro aanvragen voor de activiteiten die jouw bibliotheek uitvoert of gaat uitvoeren rond de nieuwe donorwet.

Donorregistratie-logo

Het gaat om activiteiten die plaatsvinden tot en met 31 juli 2021. Dit geldt dus alleen voor bibliotheken die eerder nog geen aanvraag hebben gedaan binnen deze regeling.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar subsidieloket@kb.nl vóór 31 mei 2021.

Als je een aanvraag indient, vragen wij je om mee te doen aan het onderzoek Basisvaardigheden via de Bibliotheekmonitor (voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform BOP). Hiermee verantwoordt de KB de bestedingen van de bibliotheken aan het ministerie van VWS.

Ondersteuning

Voor verdere ondersteuning, bijvoorbeeld hoe je marketing- en informatiematerialen kunt bestellen, zie de themapagina Donorregistratie, tab Marketing.

Met subsidievragen kun je terecht bij Maaike Toonen.
Voor inhoudelijke ondersteuning kun je contact opnemen met Stephanie Verhagen.