Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Aanvullend onderzoek Belastingdienst

Nieuwsbericht
Vergelijken
19 september 2020
Bibliotheken die deelnemen aan de subsidieregeling Bibliotheek en Belastingdienst hebben een extra vragenlijst ontvangen over de belastingdienstverlening. Het gaat om een aanvullende inventarisatie. Deze vragenlijst meet de aangifteperiode januari tot en met augustus.
Inhoudsblokken

Uit de eerdere meting over de periode januari tot en met april is gebleken dat veel burgers om uitstel hebben gevraagd, en dat er bij bibliotheken door coronamaatregelen geen dienstverlening mogelijk was. Met deze aanvulling proberen we een zo compleet mogelijk beeld te tonen van de samenwerking. Het initiatief voor deze extra inventarisatie is tot stand gekomen vanuit een overleg tussen de KB en de Belastingdienst. De KB is verplicht om deze gegevens te verzamelen.

Belastingdienst

Deze coronatijd vraagt al een tijd veel van bibliotheken, maar we zien dat er ook allerlei creatieve initiatieven ontstaan. We begrijpen dat niet iedereen juichend zal reageren op een extra vragenlijst. Daarom hebben we getracht om in deze vragenlijst de invullast voor bibliotheken zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn de antwoorden van de eerdere vragenlijst al ingevuld.