Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Afronding Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 april 2022
Dit project nadert zijn voltooiing. Op 27 juni is het eindcongres Oud(er) geleerd, jong gedaan in Amersfoort. Hiervoor zijn álle bibliotheken en POI's van harte welkom. We gaan het hebben over de aansprekende voorbeelden, succesfactoren en handvatten. Zo kun je in jouw organisatie een goed vervolg geven aan de gezinsaanpak. Daarnaast is het evaluatieonderzoek opgestart. Heb je meegedaan aan dit project? Vul dan de vragenlijst in én denk mee over de uitkomsten in het online werkatelier op 8 of 16 juni.
Inhoudsblokken

Eindcongres Oud(er) geleerd, jong gedaan

Een taalaanpak voor het hele gezin 

Het afgelopen jaar hebben heel veel bibliotheken zich in het project Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders ingezet om een gezinsgerichte aanpak van laaggeletterdheid te ontwikkelen en verbeteren. Dit heeft al prachtige resultaten en nieuwe inzichten opgeleverd. Tijdens het eindcongres gaan we aan de hand van aansprekende voorbeelden in gesprek over én aan het werk met de succesfactoren en handvatten voor een geslaagde gezinsaanpak. Om elkaar te inspireren, en om de resultaten te borgen en voort te zetten.  

Het congres Oud(er) gedaan, jong geleerd is voor iedereen die werkt of meer wil weten over de gezinsgerichte aanpak. Deelname staat dus open voor alle bibliotheken en POI's, ongeacht of zij meedoen aan het project.

Het congres vindt plaats op maandag 27 juni 2022, van 10.00 tot 16.00 uur in De Flint in Amersfoort.
Na de meivakantie staat het programma op de website en ontvang je een uitnodiging. Dan kun je je ook inschrijven.  

(De tekst gaat verder onder de afbeelding)

Afbeelding
Titel met animatietekening

Evaluatieonderzoek

Het evaluatieonderzoek voor Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders is gestart. We onderzoeken wat dit project heeft opgeleverd. Het ITTA heeft hiervoor een vragenlijst opgesteld. Heb je deelgenomen aan het project, wil je dan de vragenlijst invullen? Hoe meer bibliotheken reageren, hoe beter we van dit project kunnen leren.
De vragenlijst bestaat uit 27 vragen, waarvan 23 multiple-choice en 4 open vragen. Invullen duurt ongeveer een kwartier. Is jouw bibliotheek nog niet klaar met het uitvoeren van de plannen? Ook dan kun je de vragen beantwoorden.

Online werkateliers

Als je de vragenlijst invult, nodigen we je graag uit om mee te denken over de resultaten van het evaluatieonderzoek. Hiervoor organiseren we 2 online werkateliers via Teams:

  • woensdag 8 juni van 10.00 tot 12.00 uur
  • donderdag 16 juni van 10.00 tot 12.00 uur

In deze ateliers presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek. We nodigen je uit om actief mee te denken wat deze resultaten betekenen voor de gezinsaanpak. Jouw input verwerken we in het onderzoeksverslag en de aanbevelingen aan de KB.

Tot slot: deze vragenlijst staat los van de KB-monitor die binnenkort verstuurd wordt. De data die we met deze vragenlijst ophalen, staan puur in dienst van het evaluatieonderzoek.

Naar de vragenlijst

Alvast hartelijk dank voor je medewerking.