Informatie voor het bibliotheeknetwerk

AI-Parade van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
15 februari 2022
Kunstmatige intelligentie – ook wel artificiële intelligentie of kortweg AI – is inmiddels niet meer weg te denken uit ons bestaan. Maar wat AI is en wat we ermee kunnen, blijft voor velen een vraag. Om burgers meer inzicht te geven in de kansen en risico’s die AI met zich meebrengt, start de KB samen met bibliotheken en andere partijen de AI-Parade: een reizende manifestatie die burgers laat meepraten over AI en de inzet en impact daarvan op de samenleving.
Inhoudsblokken
Van Huffelen bezoekt AI Parade

Reis langs alle provincies

De AI-Parade is een initiatief van de werkgroep Cultuur en Media en de bouwsteen Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. De Ai-Parade reist in 18 maanden langs 12 bibliotheken door het hele land, waar debatten, workshops en tentoonstellingen worden aangeboden. Het gaat om een variatie aan aansprekende activiteiten, die een groot publiek kunnen bereiken. De bibliotheek is daarvoor bij uitstek geschikt: de laagdrempeligheid van deze plek maakt dat zelfs een complex begrip als AI inzichtelijk kan worden gemaakt. Niet voor niets is 1 op de 5 Nederlanders lid van de bibliotheek en worden alle bibliotheken samen jaarlijks zo’n 62 miljoen keer bezocht. Bibliotheken hebben bovendien een belangrijke taak in het actief ondersteunen van burgers in hun participatie in de informatiesamenleving, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en het faciliteren van de dialoog met en tussen burgers.

Impact

Het doel van de AI-Parade is om 1 miljoen burgers te bereiken om het gesprek aan te gaan over AI. De impact en het bereik van het project worden zorgvuldig gemeten. De opgehaalde input wordt teruggekoppeld aan de Nederlandse AI Coalitie.

Bibliotheken gezocht

We zijn nog op zoek naar bibliotheken die willen meedoen aan dit bijzondere project. Werk jij bij een bibliotheek en heb je interesse aan te sluiten bij de AI-Parade? Laat het, voor 22 april, weten aan coördinator Liesbeth Mantel.

Netwerk

De AI-Parade sluit aan bij de doelstellingen van de programmalijn digitaal burgerschap van Stichting Pica en wordt vanuit een netwerkgedachte ontwikkeld. De KB, bibliotheken en andere organisaties werken samen om de AI-Parade tot een zo groot mogelijk succes te maken. Ook wordt de exacte insteek van de activiteiten steeds aangepast aan de lokale context waar de AI-Parade neerstrijkt.

Financiering

Om de AI-Parade te kunnen uitvoeren, heeft de KB financiering ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de programmalijn digitaal burgerschap van Stichting Pica, de Nederlandse AI Coalitie en het Netwerk Mediawijsheid.