Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Alle bibliotheeklocaties in nieuwe Bibliotheekatlas

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 februari 2021
Een nieuwe handige tool: de Bibliotheekatlas, door de KB ontwikkeld voor (beleids)medewerkers en stakeholders in het openbare-bibliotheeknetwerk. De Bibliotheekatlas biedt een actueel overzicht van alle openbare-bibliotheeklocaties in Nederland, de gemiddelde afstanden, openingsuren en faciliteiten. Daarnaast is er een pagina met vernieuwde bibliotheeklocaties. Hier is te zien welke (nieuwe) bibliotheeklocaties door een verbouwing of herinrichting aansluiten bij de huidige, bredere bibliotheekfunctie.
Inhoudsblokken

De Bibliotheekatlas & het Bibliotheekconvenant

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 staat: ‘Iedere inwoner van Nederland heeft binnen een redelijke afstand toegang tot een volwaardige openbare bibliotheek die alle vijf de bibliotheekfuncties uit de Wsob vervult’. Om die doelstelling inzichtelijk te maken, is de Bibliotheekatlas een handig instrument.

Bibliotheekatlas

Wat kun je ermee?

  • Monitoren bibliotheeklocaties
    Met de Bibliotheekatlas kan de bereikbaarheid en het faciliteitenaanbod van alle bibliotheeklocaties op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau real time worden gemonitord. Deze informatie is altijd actueel, omdat er een rechtstreekse koppeling is met G!DS, de landelijke database waarin bibliotheken zelf hun gegevens bijhouden.
  • Inspiratie opdoen voor het vernieuwen van locaties
    Daarnaast kunnen bibliotheken en stakeholders inspiratie opdoen om bibliotheeklocaties aan te passen voor de brede bibliotheekfunctie zoals in de Wsob en het convenant omschreven. Hier vind je interviews met een aantal directeuren van vernieuwde bibliotheken over de gemaakte keuzes en hun ervaringen.   

Eerste versie en vervolg van de Bibliotheekatlas

Dit is de eerste versie van de Bibliotheekatlas. Alle bibliotheken hebben in de testfase de gelegenheid gekregen de gegevens over hun locaties te controleren en waar nodig aan te passen. Deze gegevens zijn vanaf nu via de Bibliotheekatlas voor iedereen zichtbaar, maar kunnen door bibliotheken nog steeds dagelijks worden bijgewerkt. In de loop van 2021 wordt de Bibliotheekatlas verder doorontwikkeld en zullen nog meer functionaliteiten worden toegevoegd. Ook is het de bedoeling om de Bibliotheekatlas te integreren in bestaande (digitale) kanalen, zoals Bnetwerk.nl.