Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Animatie over HetInformatiepunt.nl

Nieuwsbericht
1 mei 2020
De website HetInformatiepunt.nl biedt een landelijke sociaal-educatieve kaart. Deze maand verscheen een animatie waarmee je jouw gemeente en lokale partners kunt tonen wat de lokale variant van de sociaal-educatieve kaart te bieden heeft. Gebruik 'm om partners warm te maken voor deelname.
Inhoudsblokken

De sociaal-educatieve kaart hetinformatiepunt.nl is een belangrijk hulpmiddel om lokaal inzicht te verschaffen in het aanbod van maatschappelijke ondersteuning en basisvaardigheden. Een waardevol instrument voor taalpunten en Informatiepunten Digitale Overheid (IDO), én voor de samenwerkingspartners om onderling te verwijzen.

Het Informatiepunt, huisstijloverzicht

De website biedt bibliotheken een kans om de informatiefunctie te versterken, als spin in het web het aanbod inzichtelijk te maken en de verbinding met het sociaal domein te versterken. Voor de dagelijkse praktijk, maar ook om gemeenten te adviseren.

Deze animatie vertelt waarom de sociaal-educatieve kaart zo waardevol is. Deze animatie is gemaakt om zowel intern als extern de meerwaarde van deze website duidelijk te maken. Je kunt 'm dus gebruiken in het gesprek met de gemeente en/of partners.