Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Arbeidsmarkt en laaggeletterdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 mei 2022
Interessant, ook voor bibliotheken, zijn deze ontwikkelingen: de komende jaren komt er uit het Nationaal Groeifonds 7,6 miljoen euro beschikbaar voor laagopgeleiden en laaggeletterden. Daarnaast zijn al lessen te trekken uit het experiment Taal op de werkvloer, om mensen met beperkte basisvaardigheden te bereiken. En tot slot tippen we de uitgebreide pagina op het Expertise Basisvaardigheden met informatie en een toolkit Taal Werkt!.
Inhoudsblokken
Vrouw in werkplaats

7,6 miljoen euro voor arbeidsmarktkansen laaggeletterden

Het plan ‘LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden’ krijgt de komende jaren 7,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Mogelijk komt hier nog eens 42,9 miljoen euro bij. Het plan is ingediend door de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel en het ministerie van OCW, samen met 200 partners uit het werkveld. Het doel van het plan is om laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie te geven op de arbeidsmarkt, door te investeren in een nieuw scholingsaanbod. 

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om met publieke investeringen bij te dragen aan het 'duurzaam verdienvermogen van Nederland'.

Lees het volledige bericht over de arbeidsmarktkansen voor laaggeletterden  

Verloop van experiment Taal op de werkvloer

Hoe kunnen we mensen met beperkte basisvaardigheden beter bereiken en hun basisvaardigheden versterken? En hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van cursussen taal-, reken- of digitale vaardigheden wordt verbeterd? Om dat te onderzoeken zijn vorig jaar 7 experimenten gestart om de basisvaardigheden te bevorderen, waaronder Taalleren op de Werkvloer van IBN. Hoe verloopt het experiment?

In het experiment wordt gekeken naar wat goed werkt voor medewerkers in de sociale werkvoorziening en hoe het aanbod doelgericht ingezet kan worden. Het gaat om diverse methoden, zoals taalmaatjes, een taal-app, taalkaarten, fotokaarten, instructievideo’s en woorden van de week.

Het is de bedoeling dat de werknemer aan het eind van het experiment op minstens 2 van de 4 onderdelen (spreekvaardigheid, luisteren, lezen en begrijpen/woordenschat) een ontwikkeling heeft doorgemaakt.

‘We zien nu al, 13 maanden na de start, dat onze aanpak de zelfredzaamheid van mensen vergroot. Je merkt dat mensen zekerder en vrolijker worden. Mensen durven makkelijker te praten.’ Zo zegt een medewerker trots dat ze zelf nu het briefje op de prikbord bij de huisarts kan lezen.

Lees het volledige bericht over Taal op de werkvloer  

Informatie en toolkit Taal Werkt!

Het Expertisepunt Basisvaardigheden ontwikkelde de toolkit Taal Werkt! voor werkgevers die aandacht willen vragen voor basisvaardigheden op de werkvloer. En die aan de slag met communicatie of hun medewerkers een cursus willen aanbieden. De toolkit geeft antwoord op de volgende vragen van werkgevers:

  • Speelt dit in mijn bedrijf?  
  • Hoe communiceer ik duidelijk?
  • Hoe bespreek ik beperkte basisvaardigheden? 
  • Hoe organiseer ik scholing?
  • Wat kan ik nog meer doen? 

Daarnaast geeft deze pagina veel achtergrondinformatie over beperkte basisvaardigheden op de werkvloer.

Bekijk de toolkit Taal Werkt!