Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst: aangifteperiode voorbereiden

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 december 2022
Zoals eerder gemeld, wordt het convenant met de Belastingdienst verlengd; de officiële afronding volgt binnenkort. Het is verstandig om nu de nieuwe aangifteperiode op te starten. Denk aan afspraken maken met maatschappelijk dienstverleners, spreekuren en bijeenkomsten plannen, en de GIDS-invoer bijwerken. Gebruik hierbij de beschikbare communicatiemiddelen.
Inhoudsblokken
Medewerker helpt vrouw met belastingaangifte

Afspraken met samenwerkingspartners

De ondersteuning van burgers bij belastingaangifte en -toeslagen vindt onder meer plaats in de vorm van (inloop)spreekuren voor hulp bij aangifte, cursussen, informatiebijeenkomsten en telefonische of online dienstverlening. Samenwerking met jouw lokale maatschappelijke partners is essentieel. Het is belangrijk om tijdig afspraken te maken over vorm, inhoud en planning van de samenwerking.

Inspiratie nodig? In het online magazine De bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte vind je veel inspiratie. Verder vind je ideeën en ervaringen op Bibliotheek en de Belastingdienst.

In het grijze blok op de themapagina Digitale inclusie & IDO en Belastingdienst vind je ook bronnen, inspiratie en voorbeelden. 

Bekijk ook het Kennisnetwerk van de Belastingdienst met forum voor maatschappelijk dienstverleners.

Communicatie

In de portal Landelijke huisstijl vind je de communicatietoolkit Hulp bij belastingaangifte. De materialen worden nog aangepast aan de verrijkte huisstijl. Gebruik de communicatietoolkit voor je eigen activiteiten. De uitingen doen recht aan de verschillen tussen bibliotheken. Je kunt ze aanpassen aan jouw lokale situatie, downloaden en/of laten drukken.

De toolkit bevat zowel uitingen voor de doelgroep zelf als voor de sociale omgeving. Denk aan een persbericht, teksten voor de nieuwsbrief en de website, advertenties, flyers, headers voor social, posters, raamstickers, banners en uitingen voor narrowcasting.

Voor Klik & Tik en Werken met de e-overheid zijn aparte toolkits beschikbaar. Ook deze worden aangepast aan de verrijkte huisstijl.

Invoer in G!DS

Voor de samenwerking met de Belastingdienst is een goed ingevuld G!DS essentieel. Zo kunnen bibliotheken en partners goed naar elkaar doorverwijzen. Deze invoer in G!DS is ook een subsidievoorwaarde. Mogen we weer op jouw medewerking rekenen?

Voor de invoer in G!DS kun je de voor-ingevulde sjablonen gebruiken. Invoeren gaat dan sneller, makkelijker en eenduidiger. Heb je eerder aanbod ingevoerd en wijkt het nieuwe aanbod niet al te veel af? Hergebruik dan deze invoer door onder meer de tijdstippen aan te passen.

Wacht niet tot de laatste details rond zijn, maar voer alvast in wat bekend is. Het gaat om cursussen Werken met de e-overheid en Klik & Tik, en om zaken als Invulhulp, Belastingspreekuur, Informatie­bijeenkomst en Zelf invullen met hulp.

Wees extra alert op de (begin- en eind)datum van elke activiteit in het veld 'Agenda'. Alleen dan krijgen de Belastingdienst-medewerkers de activiteit te zien en kunnen zij doorverwijzen.

Het is de bedoeling dat het aanbod eind februari compleet is ingevoerd.

Klik voor meer uitleg over G!DS-invoer en volg de Biebtobieb-groep BBV&GIDS; Bibliotheken.

Campagne

De aangifteperiode loopt in maart en april 2023. In een deel van deze periode loopt een online en social marketingcampagne. Hierin worden mensen geattendeerd op hulp bij belastingaangifte in de bibliotheek. Je kunt lokaal hierop aansluiten met de materialen in de marketingtoolkit op de portal Landelijke huisstijl. Meer nieuws volgt begin februari.

Hulp nodig

Heb je meer inspiratie nodig? Of heb je problemen om samenwerkingspartners te vinden? Bel of mail dan jouw POI of Lisenka Akse. Als we de knelpunten snel in kaart hebben, is er meer tijd om samen een oplossing te zoeken.