Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst: aangifteperiode voorbereiden

Nieuwsbericht
11 februari 2021
Op 1 maart gaat de aangifteperiode 2020 van start. Vanwege de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden beperkt. Toch is er ook in 2020 veel bereikt en hopelijk groeien de mogelijkheden de komende tijd. Bereid je voor en kijk, samen met partners, naar alternatieven om zoveel mogelijk mensen te helpen.
Inhoudsblokken

Resultaten vorig jaar

In de Bibliotheekmonitor Belastingdienst 2020 is beschreven hoe bibliotheken veel aanbod hadden opgezet en dit moesten afschalen vanwege corona. Toch werden nog met veel inventiviteit nog 5 duizend mensen bereikt.

Inspiratie voor aangifteperiode

Bibliotheekmedewerker helpt jonge man

In het magazine De bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte vind je veel voorbeelden en suggesties om aan de slag te gaan. Je leest hoe bibliotheken op diverse manieren en met een breed scala aan partners hun belasting­dienst­verlening hebben ingevuld. Een aantal bibliotheken vertelt hoe ze in 2020, het jaar waarin corona alle gemaakte plannen van tafel veegde, samen met de partners alternatieven hebben bedacht om de doelgroep tóch te kunnen helpen.

Een mogelijkheid is ook om met de veiligheidsregio te overleggen of 1-op-1-hulp, uiteraard op afspraak, mogelijk is. Een enkele bibliotheek heeft hiervoor toestemming gekregen.

G!DS

Voor de vindbaarheid van je aanbod is invoer in G!DS essentieel. De medewerkers van de Belastingtelefoon gebruiken deze gegevens om mensen door te verwijzen. Dat hebben zij vorig jaar vaak gedaan, zo blijkt uit de Bibliotheekmonitor. Vul dus direct zo concreet mogelijk in wat je aan gegevens beschikbaar hebt. Je kunt altijd aanvullen. We adviseren je om een regelmatige check in te plannen, zodat de invoer ook actueel blijft. Denk ook aan de contactgegevens in coronatijd: een algemeen telefoonnummer is nu niet altijd handig. Vermeld ook een rechtstreeks nummer als je geen aanbod hebt. Zo kun je mensen altijd nog doorverwijzen naar je lokale partners.
Gebruik de handreikingen. En heb je vragen, neem dan contact op met het ondersteuningsteam.

Communicatie

Om de mensen in jouw werkgebied te attenderen op het aanbod, heb je verschillende mogelijkheden. Gebruik naast de website, nieuwsbrief, sociale media ook de lokale kranten en wellicht de lokale omroep. In de marketingtoolkit Belastinghulp vind je een video en radio commercial. De beelden zijn ook los beschikbaar. Je kunt de redacties een persbericht sturen.

Activiteiten en nieuwsbrief Belastingdienst

Uiteraard is ook de Belastingdienst zelf bezig met de voorbereiding van de campagne rond de aangifte. Men denkt na over scenario's om verder mensen te helpen. Net als vorig jaar zet de Belastingdienst extra telefonische hulp in zolang de balies gesloten zijn.

Het Kennisnetwerk van de Belastingdienst is vernieuwd en heeft nu ook een forum voor maatschappelijk dienstverleners. Ook is er een nieuwsbrief aan gekoppeld, waarop je je kunt abonneren. Let op: als je de nieuwsbrief doorstuurt aan je collega, gaat de layout verloren. Laat je collega zich dus zelf aanmelden. Stuur hiervoor een mail naar maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl met vermelding van naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie.