Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst: voorbereiden op aangifteperiode

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 december 2021
De aangifteperiode 2022 komt eraan. Mede vanwege de coronamaatregelen is het verstandig tijdig te beginnen met de voorbereiding. Zowel intern, door verbinding te zoeken met (je collega’s van) het IDO, maar ook extern. Kijk met je samenwerkingspartners naar de mogelijkheden. Ook komend jaar vormt G!DS de basis om het aanbod te tonen aan Belastingdienst, partners en publiek. Neem het bijhouden van G!DS dan ook op in je planning. Maak ook afspraken met partners wanneer en hoe zij hun gegevens aanleveren.
Inhoudsblokken

Hulp bij belastingaangifte en Informatiepunt Digitale Overheid

Nu bijna alle bibliotheken een IDO hebben, is het goed te bekijken of en hoe je de hulp bij belastingaangifte kunt aanbieden onder de vlag van het IDO. Zorg voor een goede verbinding tussen het IDO en de Belastingdienst-dienstverlening. Wijs IDO-bezoekers op de mogelijkheden, organiseer door het jaar heen programmering rond toeslagen aanvragen, organiseer (online) informatiebijeenkomsten en knoop de marketinguitingen aan elkaar. 

Medewerker helpt vrouw met belastingaangifte

Uit de Bibliotheekmonitor blijkt dat ruim 40 procent van de bibliotheken dit al doet.

Tips & ideeën bij ondersteuning bij aangifte in coronatijd

  • Kijk op de site Kennisnetwerk Belastingdienst, de kennisbank en oefenplek voor medewerkers en vrijwilligers Belastingdienst.
  • Werk met een tweede scherm, dan heb je met voldoende afstand geen spatscherm nodig.
  • Bij hulp op locatie: laat mensen uiterlijk 5 minuten van tevoren komen en direct weggaan na afloop.
  • Zorg dat mensen goed voorbereid komen: besteed aandacht aan wat ze mee moeten nemen en stuur vooraf een checklist.
  • Zoek de samenwerking met welzijn, ouderenbonden, Belastingwinkel of andere partners.
  • Zet in op een mix van aanbod: bijvoorbeeld hulp bij aangifte op locatie en digitaal (mogelijk met break-out rooms voor 1-op-1-ondersteuning), hulp bij uitstel, informatiefilmpjes op de site of organiseer een webinar over aangifte doen.
  • Uit het dataonderzoek Belastingdienst 2021 blijkt dat bijna de helft van de bibliotheken gebruikmaakt van de promotiematerialen uit de marketingtoolkit Hulp bij belastingaangifte. Vooral de banners, het beeldmateriaal, de WaaS-pagina, flyers en posters worden goed tot redelijk goed gebruikt. De video, radiocommercial, advertentie en rolbanner wordt minder gebruikt. Grasduin nog eens goed door de toolkit en kijk hoe je de materialen kan inzetten voor jouw lokale marketingstrategie. Mis je iets? Laat het weten!

Meer inspiratie

Bibliotheekmonitor

Eind deze maand worden de rapportage en infographic van de Bibliotheekmonitor verwacht. In de nieuwsbrief van januari delen we kort de resultaten van 2021.

Ondersteuning

Heb je meer inspiratie nodig? Of wil je overleggen over de aanpak? Bel of mail dan met de contactpersoon van jouw POI en vraag advies. Deze kan je ook in contact brengen met de regionaal relatiebeheerder van de Belastingdienst. Overleg met de relatiebeheerder biedt wellicht nieuwe handvatten voor dienstverlening en ideeën voor lokale samenwerking.