Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst: voorbereiden op aangifteperiode

Nieuwsbericht
3 december 2020
De voorbereidingen voor de aangifteperiode 2021 starten alweer. Ook deze periode is nog onzeker of mensen ook fysiek geholpen kunnen worden. Hierdoor vergt de voorbereiding misschien extra tijd. Gelukkig kun je putten uit de vele initiatieven en ideeën die in de afgelopen periode zijn gedeeld.
Inhoudsblokken

De aangifteperiode 2021 komt eraan en bibliotheken maken weer afspraken met maatschappelijk dienstverleners. Vorig jaar was het aanbod goed op orde en ook flink gegroeid na 2019. Helaas gooide corona roet in het eten bij de uitvoering van alle plannen.

Met veel energie en inventiviteit werden in korte tijd alternatieven uit de grond gestampt. Dat gebeurde vaak ook in samenwerking met lokale partners die natuurlijk ook mogelijkheden zochten om mensen te bereiken.

Bibliotheekmedewerker helpt jonge man

Met telefonische en online dienstverlening werd in ieder geval een deel van de doelgroep bereikt. In sommige gevallen zijn dat mensen die eerder niet naar de bibliotheek kwamen. De kwetsbaarste groep bleek echter niet goed op afstand te helpen.

Lokale partners

Waarschijnlijk zulen ook de komende periode nog beperkingen gelden. Wel een optie is fysieke 1-op-1-hulp, zoals spreekuren. De mogelijkheden hiervoor zijn natuurlijk ook afhankelijk van de samenwerkingspartners. Een telefonisch spreekuur kan hiervoor een alternatief zijn. Het is goed om hierbij gebruik te maken van alle ervaringen die dit jaar zijn opgedaan en gedeeld.

Haal de banden weer aan met de samenwerkingspartners. Wellicht is een deel van de plannen die jullie samen voor 2020 maakten, in 2021 wel uitvoerbaar. En mocht dat onverhoopt toch niet zo zijn, dan heb je de alternatieve vormen achter de hand.

Overleg met POI of Belastingdienst

Heb je meer inspiratie nodig? Of wil je overleggen over de aanpak? Bel of mail dan met de contactpersoon van jouw POI en vraag advies. Deze kan je ook in contact brengen met de regionaal relatiebeheerder van de Belastingdienst. Overleg met de relatiebeheerder biedt wellicht nieuwe handvatten voor dienstverlening en ideeën voor lokale samenwerking.

Bibliotheekmonitor

Uit de Bibliotheekmonitor komt naar voren dat in de periode maart-april circa 60 procent van de bibliotheken alternatieve dienstverlening rondom de Belastingdienst heeft aangeboden vanwege de coronamaatregelen. Denk aan telefonische en online spreekuren en hulp bij uitstel aanvragen.

De Bibliotheekmonitor omvatte dit jaar een aanvullende vragenlijst om ook de nagekomen dienstverlening mee te nemen in het onderzoek. Dat was nodig omdat veel mensen uitstel voor aangifte hebben gekregen (de deadline is eerst verschoven van 1 mei naar 1 september en inmiddels naar 31 december). Dat betekent dat deze resultaten nog niet beschikbaar zijn. Begin januari worden rapportage en infograpic van de Bibliotheekmonitor Belastingdienst verwacht.

Aangiftecampagne Belastingdienst

De Belastingdienst richt nu de aangiftecampagne voor 2021 in en gebruikt hierbij ook de ervaringen die in 2020 zijn opgedaan. 

Het Kennisnetwerk van de Belastingdienst dient om het maatschappelijk werkveld te informeren en te leren om zelf aangifte te doen. Het is dit jaar doorontwikkeld. Er wordt met name vaker nieuws gebracht voor relaties waaronder de bibliotheken.

In januari komt er een forum op Kennisnetwerk. Dan kunnen relaties van de Belastingdienst onderling een discussie starten, onderwerpen bespreken en elkaar 'opzoeken'.

G!DS

Uiteraard vormt ook nu G!DS weer de basis om het aanbod duidelijk te maken aan Belastingdienst, lokale partners en publiek. Neem het invullen en bijhouden van G!DS dan ook weer op in je planning. Zo kun je ook afspraken maken met partners wanneer en hoe zij hun gegevens aanleveren.

Goed nieuws is dat de invoer in G!DS is versimpeld. Met voor-ingevulde sjablonen kun je sneller en makkelijker de gegevens eenduidig invoeren.