Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienstverlening: gebruik de inspiratie

Nieuwsbericht
13 januari 2021
De aangifteperiode 2021 komt er weer aan. Begin 2020 hebben bibliotheken veel voorbereidend (net)werk verzet. Ondanks de maatregelen hebben zij samen zo'n 5.000 mensen bereikt. Hergebruik de inzet die je vorig jaar hebt gepleegd én de positieve ervaringen van collega-bibliotheken. Zo kunnen we de kwetsbare groep zoveel mogelijk bijstaan.
Inhoudsblokken

Vorig jaar was het belastingaanbod goed op orde en ook flink gegroeid na 2019. Wellicht is een deel van de plannen die je toen met samenwerkingspartners maakte in 2021 wel uitvoerbaar. De marketingtoolkit Hulp bij belastingaangifte die toen werd vernieuwd, is nog steeds beschikbaar.

Uitstel tot 1 september

Man en vrouw aan een beeldscherm in bibliotheek

Goed nieuws is dat mensen die rond 1 februari een machtigingsbrief van de Belastingdienst ontvangen, meteen uitstel kunnen aanvragen tot 1 september. Maatschappelijk dienstverleners kunnen dit regelen. Hierdoor kun je de dienstverlening voor deze groep later in de tijd plannen, als de coronamaatregelen mogelijk zijn versoepeld. 

Lokale partners

Voor andere mensen is een optie fysieke 1-op-1-hulp zoals spreekuren, mits de maatregelen dit toelaten. De mogelijkheden hiervoor zijn ook afhankelijk van de samenwerkingspartners. Kijk samen met hen naar alternatieve scenario’s. Lukt dit niet, dan is een telefonisch spreekuur een alternatief. Met telefonische of online dienstverlening kun je in ieder geval een deel van de doelgroep bereiken. Daar zijn wellicht mensen bij die eerder niet naar de bibliotheek kwamen. Voor de kwetsbaarste groep zal hulp op afstand lastig blijven. Voor wie ermee kan omgaan, kun je vragen stellen via Facetime of Skype als tussenoplossing overwegen. 

Bibliotheekmonitor en online inspiratie-magazine

Ideeën en ervaringen kun je putten uit de Bibliotheekmonitor 2020. De rapportage en infographic van de Bibliotheekmonitor verschijnen rond 1 februari. Hierin vind je ook de toegepaste alternatieve vormen van dienstverlening.

Daarnaast verschijnt in de eerste week van februari een online magazine dat je inspiratie biedt voor dienstverlening. Het brengt nieuwe en eerder gehouden interviews bij elkaar en geeft inzicht in alternatief aanbod voor (kwetsbare) groepen.  

Nieuws van de Belastingdienst

In december hield de Belastingdienst een webinar voor maatschappelijk dienstverleners. Je kunt het webinar terugkijken, de presentatie en de handout downloaden, en de meestgestelde vragen bekijken. Bekijk ook het vernieuwde Kennisnetwerk.

Hulp nodig

Heb je meer inspiratie nodig? Of heb je problemen om samenwerkingspartners te vinden? Bel of mail dan jouw POI of het landelijk team (zie rechterkolom). Als we de knelpunten snel in kaart hebben, is er meer tijd om samen een oplossing te zoeken.

G!DS

G!DS vormt ook nu de basis om het aanbod duidelijk te maken aan Belastingdienst, lokale partners en publiek. Bespreek met je partners wanneer en hoe zij hun gegevens aanleveren. Stel het invoeren niet uit, maar vul zoveel mogelijk alvast in. Je kunt erbij vermelden dat de keus tussen fysiek, telefonisch of online later wordt gemaakt.  

Voor de invoer in G!DS kun je de voor-ingevulde sjablonen gebruiken. Hiermee gaat de invoer sneller, makkelijker en eenduidiger. Heb je vorig jaar aanbod ingevoerd en wijkt het nieuwe aanbod niet al te veel af? Dan kun je deze invoer ook hergebruiken door onder meer de tijdstippen aan te passen.

Hoe concreter hoe beter

Maak zo snel mogelijk zichtbaar wat er mogelijk is, ook al weet je nog niet alles. Juist nu zoeken mensen hulp en ondersteuning. Bovendien wil ook de Belastingdienst de mogelijkheden zien om mensen juist te verwijzen via de Belastingtelefoon. Tegelijkertijd is organiseren complexer. Ons advies: informeer daarom in stappen en vermeld deze in G!DS. De varianten die wij zien:

  1. Specifieke data bekend
    Dit heeft natuurlijk de voorkeur. Vul de data in bij agenda en mensen weten dat het er is.
  2. Hulp op afspraak
    Vermeld de periode waarin deze hulp mogelijk is. Meestal tussen 1 maart en 1 september, maar het kan lokaal ook korter of langer zijn. Bij aanmelding en vervolgprocedure geef je aan hoe men een afspraak kan maken.
  3. Er komt hulp maar we weten nog niet wanneer en/of in welke vorm
    Vermeld de periode 1 maart tot 1 september zodat het getoond wordt op de website. Geef aan bij aanmelding en vervolprocedure hoe mensen verder geïnformeerd worden en maak duidelijk hoe en waar ze hun gegevens kunnen vermelden.
Afbeelding
Afbeelding
G!DS, schermafbeelding datuminvoer

Digitaal aanbod

Ook digivaardigheidstrainingen kunnen nu niet doorgaan. Om na de maatregelen snel weer te kunnen starten, is het zinvol om het aanbod wel in te voeren. Geef bij ‘Toelichting agenda’ aan dat de trainingen starten zodra dat mogelijk is. Deel bij aanmeld- en vervolgprocedure hoe mensen hun interesse kunnen doorgeven of een vooraanmelding kunnen doen.

Vul ook het veld 'Periode' in. Dit is noodzakelijk om het aanbod zichtbaar te maken op de website van de Belastingdienst en andere overheidswebsites. Zodra je concrete data hebt, kun je die aanvullen.

Noteer in je agenda dat je data tijdig wijzigt. Zo blijft de website actueel en zichtbaar.

Kom je er niet uit, mail dan het ondersteuningsteam via contact@hetinformatiepunt.nl.