Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheek bereikt ondanks coronamaatregelen bijna 5.000 burgers met Belastinghulp

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 februari 2021
Het aantal burgers dat door bibliotheken kon worden geholpen bij de belastingaangiften, is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit het onderzoek naar de samenwerking tussen bibliotheken en de Belastingdienst, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Deze krimp valt te verklaren door de maatregelen rondom het coronavirus, waardoor bibliotheken een groot deel van de aangifteperiode gesloten waren. Desalniettemin tuigden veel bibliotheken alternatieve vormen van dienstverlening op, waarmee toch nog duizenden burgers konden worden geholpen.
Inhoudsblokken

Bijna 5.000 burgers geholpen

Tijdens de aangifteperiode van 2020 zijn via bibliotheken bijna 5.000 burgers geholpen met hun belastingaangifte. Dat is een daling ten opzichte van het jaar daarvoor, toen bibliotheken gezamenlijk circa 13.400 burgers wisten te helpen. Tijdens de aangifteperiode waren bibliotheken gedeeltelijk gesloten, en ook na heropening moest de dienstverlening worden aangepast. Met name cursussen konden niet worden voortgezet.

Dames achter computer

Verlengde aangifteperiode

Deze afname kon helaas niet worden tegengegaan door het feit dat de aangifteperiode in 2020 vanwege de maatregelen rondom het coronavirus enkele maanden werd verlengd. Waar deze normaal gesproken duurt van maart tot en met mei, konden de belastingformulieren nu tot en met augustus worden ingevuld.

Grootschalige alternatieve dienstverlening

Ondanks de beperkingen hebben veel bibliotheken hard hun best gedaan toch nog zoveel mogelijk burgers te helpen. De grote meerderheid zette alternatieve dienstverlening op, bijvoorbeeld in de vorm van online aanbod, telefonische spreekuren of hulp aan huis. Meer dan vorige jaren gaven bibliotheken bovendien aan buiten de eigen vestigingen belastinghulp te hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld in buurthuizen, wijkcentra, het gemeentehuis of de kerk.

Hulpvragers minder goed bereikt

Desalniettemin kon door het coronavirus een groot deel van de potentiële hulpvragers niet worden bereikt. Dit geldt tevens voor andere instanties: waar via de balies van de Belastingdienst normaal gesproken circa 50 duizend burgers worden geholpen, zijn tijdens deze aangifteperiode telefonisch slechts circa 25 duizend mensen te woord gestaan.

Bibliotheken tevreden over positie in sociaal domein

Bibliotheken zijn positiever dan voorgaande jaren over hun positie in het sociale domein. De meerderheid van de bibliotheken is van mening dat de samenwerking met de Belastingdienst positief is voor de profilering van de bibliotheek. Daarnaast zijn ze een stuk tevredener over de samenwerking met maatschappelijke partners.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. De landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan. Daarnaast zijn de resultaten verwerkt in een landelijke infographic en komen per provincie infographics beschikbaar voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). De bibliotheken ontvangen tevens een individuele infographic, waarmee de dienstverlening rondom basisvaardigheden ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Zowel de landelijke en provinciale als de lokale resultaten zijn nader te analyseren via het dashboard op Bibliotheekinzicht. Dit dashboard biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Bibliotheken en POI’s kunnen daarnaast gebruikmaken van De bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte van de KB en KB, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), een online magazine met inspiratie, tips & tricks, ervaringen van andere bibliotheken en achtergrondinformatie over de belastinghulp.

Afbeelding
Infographic Belastingdienst 2020 - Landelijk