Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate april 2022

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 april 2022
​​​​​​​Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblokken

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

GfK-SMB-kwartaalonderzoek: leesopvoeders

Professionele leesopvoeders zijn frequente en vaak enthousiaste lezers. Ze vinden lezen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en zien leesopvoeding als een belangrijk onderdeel van hun werk. Toch zou de helft van hen graag meer tijd besteden aan leesbevordering dan zij nu doen. Dit blijkt uit de 58e meting van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek. In deze meting zijn professionele leesopvoeders, werkzaam in de kinderopvang, het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs, bevraagd over hun leesgedrag en hun houding ten aanzien van lezen en leesbevordering. Lees meer >

Bibliotheekmonitor: online programmeren

De gedwongen sluitingen van publieke gebouwen als gevolg van de diverse lockdowns hebben de digitale transitie van bibliotheken in een stroomversnelling gebracht. Die omslag stelde bibliotheken voor grote uitdagingen, maar bood ook kansen. In welke mate schakelden bibliotheken over naar digitaal aanbod? En in hoeverre zet die digitale stap zich voort in de toekomst? Dat onderzocht de KB via de Bibliotheekmonitor. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Bibliotheekmonitor: Basisvaardigheden voor volwassenen

Het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen is van start. Dit onderzoek wordt uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt het aanbod van openbare bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2021 in kaart gebracht. Meedoen aan de meting kan nog tot en met 23 mei. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Het belang van gecijferdheid in een digitale context

CINOP heeft een whitepaper gepubliceerd over hoe we in Nederland meer kunnen bereiken door gecijferdheid als cruciale basisvaardigheid te zien en voorwaardelijk, naast geletterdheid, voor een leven lang ontwikkelen. Het whitepaper is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van volwassenen. Lees meer >

De Staat van het Onderwijs 2022

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. Hierin worden feiten en cijfers over het onderwijs bij elkaar gebracht, worden meerjarige ontwikkelingen en resultaten getoond en worden verbanden en oorzaken gesignaleerd. De editie over 2022 is nu te lezen. Lees meer >

De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen

Zorgen dat kinderen met begrip kunnen lezen, is waarschijnlijk de belangrijkste opdracht van het onderwijs. Zonder deze vaardigheid zijn kinderen niet in staat te leren van teksten. Daardoor kunnen zij niet alleen onvoldoende meedoen op school, maar kunnen ze ook niet voluit deelnemen aan de huidige informatiesamenleving. Maar hoe gaat dat proces precies in zijn werk? Daarover publiceerde Stichting Lezen het rapport De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezenLees meer >

Tel Mee Met Taal Experimenten 2020-2022

In het project Tel Mee Met Taal Experimenten is gekeken hoe gebruik van kunstmatige intelligentie op publieke websites veilig kan helpen bij het herkennen van hulpvragen en doorleiding naar passende hulp. De inbreng van ervaringsdeskundigen vormde hiervoor een belangrijke basis. In de bijbehorende publicatie worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek, zoals naar hoe een effectief geïntegreerd online en fysiek hulpaanbod eruit kan zien, onder meer samen met de Informatiepunten Digitale Overheid. Lees meer >