Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheekmonitor-onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
16 juli 2020
Onlangs is het onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie en de bibliotheek van start gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor, voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken voor 0- tot 4-jarigen eruitziet.
Inhoudsblokken

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van de vragenlijst dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de maatschappelijke rol die zij spelen in de samenwerking met organisaties voor voor- en vroegschoolse educatie. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening op dit gebied ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bibliotheekinzicht raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en van bibliotheken van vergelijkbare grootte. De deelnemende bibliotheken ontvangen begin 2021 bericht wanneer de landelijke rapportages, infographics en dashboards van deze onderzoeken beschikbaar zijn.

Planning onderzoeken

Jaarlijks vinden verschillende onderzoeken via de Bibliotheekmonitor plaats. Deze worden op de volgende momenten gepubliceerd:

  • Basisvaardigheden: september 2020
  • Belastingdienst: oktober 2020
  • Gegevenslevering Wsob: november 2020
  • Voor- en vroegschoolse educatie: januari 2021
  • Samenwerking primair onderwijs: februari 2021
  • Samenwerking voortgezet onderwijs: februari 2021

Geen uitnodiging ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan dit onderzoek zijn verstuurd naar de contactpersonen bij de bibliotheken. Heb je geen uitnodiging ontvangen terwijl je die wel had verwacht? Mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl. Je ontvangt dan alsnog een uitnodiging.