Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheeksector presenteert ambities in Netwerkagenda

Nieuwsbericht
Vergelijken
18 juni 2021
Hoe gaat de bibliotheeksector de komende jaren invulling geven aan haar maatschappelijke taken? Dat staat beschreven in de Netwerkagenda 2021-2023, die op 16 juni online is gepresenteerd aan OCW en IPO. Deze Netwerkagenda is de concrete uitwerking van het Bibliotheekconvenant 2020-2023, dat is ondertekend door de drie bibliotheekpartijen KB, VOB, SPN en de drie overheidslagen OCW, VNG en IPO.
Inhoudsblokken

Bibliotheekpartijen KB, VOB en SPN openen de Netwerkagenda met een manifest waarin zij vijf principes beschrijven. Partijen willen op gelijke basis samenwerken, waarin zij altijd de opgave centraal stellen: ‘We delen de gedrevenheid om vanuit onze maatschappelijk-educatieve rol bij te dragen aan maatschappelijke opgaven. Ieder vanuit zijn eigen kracht, eigen kunde en eigen basis.’

beeldmotto netwerkagenda

De drie grote maatschappelijke opgaven zijn:

  • het bevorderen van een geletterde samenleving,
  • participatie in de informatiesamenleving en
  • het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

Daarnaast benoemt de bibliotheeksector in de Netwerkagenda nog acht stelselopgaven, zoals innovatie, digitale infrastructuur en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vrijwilligers.

Bibliotheekconvenant

Met het Bibliotheekconvenant (oktober 2020) benadrukken het bibliotheekstelsel en de drie overheidslagen OCW, IPO en VNG het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening én van goede samenwerking in het bibliotheekstelsel. Aanleiding voor het Bibliotheekconvenant en de bijbehorende Netwerkagenda zijn de aanbevelingen uit de eerste evaluatie van de Wsob (Bibliotheekwet, 2015) en uit het advies van de Raad voor Cultuur: Een bibliotheek voor iedereen. (2020).

Meer informatieOp de websites van de bibliotheekpartijen VOB, KB en SPN zijn de Netwerkagenda en het Bibliotheekconvenant te downloaden. Tevens is hier aanvullende informatie te vinden voor de bibliotheeksector. www.bnetwerk.nl/netwerkagenda.

Presentatie Netwerkagenda 2021-2023