Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken actief rond gezondheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 april 2022
Er gebeurt veel in bibliotheekland op het gebied van gezondheid en digitale zorg. Zo bereiden bijna 130 bibliotheekorganisaties hun Bloeddrukmeetpunt voor in de Mei Meet Maand. Ook zijn tijdens de Slimme Zorg Estafette in 4 regiosessies veel contacten gelegd en verstevigd met partners rond dit thema. Noteer alvast de conferentie over positieve gezondheid op 27 september in Nieuwegein. Tot slot een oproep om mee te denken over gezondheid in een panel van bibliotheken!
Inhoudsblokken
Vrouwelijke arts met stethoscoop aan bureau

Bloeddrukmeetpunten Mei Meet Maand

Samen met de Hartstichting hebben we bibliotheken opgeroepen om in de Mei Meet Maand een bloeddrukmeetpunt in te richten in hun bibliotheek. Een mooie kans om de sector te profileren op het terrein van gezondheid en om nieuwe groepen mensen te bereiken. Die kans hebben veel bibliotheken gegrepen. Inmiddels zijn er maar liefst 128 bibliotheeklocaties aangewezen voor de bloeddrukmetingen in mei, van zo’n 94 bibliotheekorganisaties. Een resultaat om trots op te zijn! Aanmelden is niet meer mogelijk vanwege een aanmeldstop.

De Hartstichting zorgt voor getrainde uitzendkrachten en vrijwilligers die de metingen begeleiden. Ken je vrijwilligers die hieraan mee willen doen? Dan kun je hen verwijzen naar Manpower, een van de 2 uitzendbureaus die de werving verzorgen. Zie de Hartstichting-pagina op Manpower.nl.

Bibliotheken: denk mee over gezondheid!

Zie jij kansen om de bibliotheek op de kaart te zetten rondom het thema gezondheid en (digitale) zorg? En heb jij een beeld van wat hiervoor nodig is? Dan komen we graag met jou in contact! De werkgroep gezondheid van SPN/KB zoekt 5 á 6 bibliotheken die willen deelnemen in een panel, waarin we samen stappen gaan zetten om de bibliotheek steviger te positioneren op dit onderwerp. Heb je interesse om mee te doen? Neem contact op met projectleider Eline de Visser.

Save the Date miniconferentie Positieve gezondheid

In deze miniconferentie op dinsdagmiddag 27 september maak je kennis met het concept Positieve Gezondheid, leert hoe dit in beleid wordt vertaald (health in all policies) en je gaat zelf aan de slag met de toepassingen voor bibliotheken en taalorganisaties, kunst & cultuur. Hoe werken zij samen met zorg, welzijn en sport en de gemeente aan een gezonde, sociale en inclusieve wijk? Bibliotheek De Tweede Verdieping en BiSC organiseren de bijeenkomst. Je kunt je alvast aanmelden.

Organiseert jouw bibliotheek een interessante activiteit over gezondheid? Mail deze dan aan Stephanie Verhagen, zodat we die kunnen opnemen in de nieuwsbrief over basisvaardigheden.

Workshop Gezondheid en Taal

Om inburgering te laten slagen, kun je niet om gezondheid heen. Maar hoe geef je aandacht aan gezondheid in taalcoaching? In de online workshop op dinsdagmiddag 31 mei hoor je meer. Deze is voor coördinatoren Taalcoaching en NT2-docenten om nieuwkomers op weg te helpen in ons complexe zorgstelsel én de taal te laten oefenen.  ITTA, Pharos en Het Begint met Taal organiseren de workshop. Lees meer over de workshop en meld je aan.

Terugblik Slimme Zorg Estafette

Van 27 januari t/m 25 februari was de Slimme Zorg Estafette, een initiatief van het ministerie van VWS om aandacht te vragen voor innovatie en slimme zorg. Dit jaar deed ook de bibliotheeksector mee. Er waren 4 regiosessies waarin partijen in de zorg kennis konden maken met de bibliotheek als partner op het gebied van gezondheid en (digitale) zorg. Bibliotheken doen al veel op dit vlak. Ze geven informatie in het IDO, leren inwoners in cursussen videobellen met de huisarts of programmeren met partners over thema’s als leefstijl en dementie. Dit werd belicht in good practices. De reacties van deelnemers als huisartsen, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen en gemeenten waren dan ook erg positief. De sessies waren aanleiding om lokaal de samenwerking op te zoeken of verder uit te breiden. De komende tijd wordt hier hard aan gewerkt.