Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken zien belang van duurzaamheid, maar komen niet altijd in actie

Nieuwsbericht
Vergelijken
19 januari 2022
Veel bibliotheken vinden duurzame ontwikkeling belangrijk, maar handelen daar niet altijd naar. Dat blijkt uit de themameting Bibliotheken en duurzame ontwikkeling van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor.
Inhoudsblokken
Duurzaamheid

Belang wordt erkend

Veel bibliotheken erkennen het belang van duurzame ontwikkeling: ze vinden dat ze een belangrijke rol kunnen en moeten spelen bij de kennisoverdracht rondom dit onderwerp. Een deel heeft hieromtrent al doelen verwoord in een visie of jaarplan. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit nog niet altijd tot uiting wordt gebracht. Slechts 20% neemt duurzame ontwikkeling structureel mee in de programmering. Ook intern wordt door de meeste bibliotheken nog niet bewust ingezet op energiebesparing en andere duurzame thema’s.

Bibliotheek als informatieverstrekker

Richting de burger zien bibliotheken vooral een rol voor zichzelf weggelegd op het gebied van informatieverstrekking. Dit doen zij bij voorkeur via hun collectie en programmering, zoals lezingen en workshops. Daarbij is samenwerking met externe partijen noodzakelijk, zoals met de gemeente, lokale non-profitorganisaties en sociale ondernemers.

Afbeelding
Infographic