Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Biblotheek Venlo opent Plek 3

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 oktober 2020
Vorige week opende Bibliotheek Venlo de deuren van Plek 3 voor kinderen en jongeren in een kwetsbare thuissituatie. Een derde plek naast thuis en school om taal en talent te ontdekken en te ontwikkelen.
Inhoudsblokken

Minister van OCW Van Engelshoven opende de middag met een videoboodschap. Hierin onderschrijft ze het belang van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving.

Opening Plek3

Daarin ziet ze een belangrijke rol weggelegd voor bibliotheken, “Plek 3 is een plek waar kinderen, ouders en misschien wel grootouders kunnen leren, kunnen groeien en kunnen ontdekken. Je leert er met taal en van taal.”

Ilja Klink, directie KB Nationale Bibliotheek, ziet de derde leeromgeving als maatschappelijke opdracht voor bibliotheken. Samen met het onderwijs, overheid, sociaal domein en bibliotheken willen we een sterk netwerk vormen om zo kinderen en jongeren die dat extra’s nodig hebben meer kansen te bieden. Die netwerkgedachte op school en in de wijk neerzetten met innovatieve initiatieven, zoals Plek 3.

Opening Plek3

Eerste groep kinderen van start

Plek 3 in Venlo is voor kinderen uit de regio die moeite hebben met taal en extra begeleiding nodig hebben. De kinderen worden geselecteerd door de school en samen met de ouders worden afspraken vastgelegd in een contract. Meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

De eerste groep met 15 kinderen is gestart, de tweede start in januari en later in dit schooljaar start nog een derde groep.

Afbeelding
Plek3

Iedere week bezoeken de kinderen Plek 3, een combinatie van een fysieke ruimte in de bibliotheek en een programma rond thema’s burgerschap, techniek, duurzaamheid en cultuur. In het programma staat het vergroten van kennis door zelf te ervaren en te doen centraal. Zo leren de kinderen bij het maken van een podcast niet alleen over de techniek, maar ook over het onderwerp, het creatieve proces van het maken en de selectie van informatie: wat gebruik je wel, wat niet, hoe vertel je wat je wilt vertellen.  

Plek 3 is een onderdeel van de KB-pilot De Bibliotheek als derde leeromgeving. Naast Bibliotheek Venlo verkent Bibliotheek Lek & IJssel de mogelijkheden van een derde leeromgeving in de bibliotheek in het kader van gelijke kansen.