Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Biebpanel ingericht voor thema Gezondheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
30 september 2022
Het nieuwe Biebpanel Gezondheid denkt mee over de vraag hoe we lokale bibliotheken kunnen ondersteunen om (nog meer) aan de slag te gaan met het thema Gezondheid en (digitale) zorg. Dat is immers een van de vragen waarmee het projectteam Gezondheid van SPN en KB zich sinds begin dit jaar bezighoudt. In plaats van alles zelf te bedenken, richtten zij het biebpanel Gezondheid in om collega’s uit de praktijk hierover te bevragen.
Inhoudsblokken
Arts en patiënt met tablet

Het projectteam van SPN en KB werkt vanuit het programma Bibliotheek en basisvaardigheden aan het verstevigen van de positie van de bibliotheek op het gebied van gezondheid en (digitale) zorg. De aanleiding is tweeledig. Enerzijds vanwege de maatschappelijke beweging, zoals steeds meer aandacht voor preventiebeleid (positieve gezondheid). Anderzijds vanwege de vraag vanuit de zorg en ziekenhuizen naar ondersteuning van de digitalisering van de gezondheidszorg.

Klankbord

Het biebpanel Gezondheid fungeert voor het projectteam als een klankbord voor de producten en diensten die het team ontwikkelt om bibliotheken te ondersteunen bij het thema gezondheid. Zowel bij de start als bij volgende stappen. Het biebpanel komt op initiatief van het projectteam bij elkaar en wordt tussentijds ook via een Biebtobieb-groep gevraagd feedback te geven. Bijvoorbeeld op een toolkit met ondersteunende materialen voor bibliotheken op het gebied van gezondheid.

Animatievideo

Zo heeft het biebpanel voor de zomer meegedacht over een animatievideo. Die is gemaakt om zorgmedewerkers te informeren dat ze de bibliotheek als partner kunnen benaderen om de burgers vaardiger te maken. In de panelbijeenkomst van medio september kregen de panelleden de primeur van de animatie. Daarna volgde een gesprek over waar en hoe de animatie in te zetten is en tipte Marie-José van de Velde (Kunstwerk! Liemers) de thuiszorgorganisaties.

Aansluiting op de praktijk

Dat is wat het projectteam zoekt bij het biebpanel: aanvulling en aansluiting op de praktijk. In het bespreken van de toolkit vertelde Willemijn Bouma (DNK Assen) over de mooie samenwerking met het ziekenhuis onder de noemer Dokter in de Zaal; een lezingencyclus door de bibliotheek georganiseerd, waarin iedere keer een andere specialist zijn verhaal vertelt.

Uitdaging

Op de vraag naar waar het projectteam zich in 2023 op zou moeten richten, gaf Sandra van Maurik van de Bibliotheek AanZet aan dat zij een uitdaging ziet in het hybride werken. Hoe start je vanuit fysieke bijeenkomsten digitale community's op van mensen die digitaal vaardiger willen worden?

Variatie

Het projectteam heeft een mooie mix gevonden van bibliotheken. Sommige organisaties zijn al wat langer met het thema bezig en anderen nog beginnend. Voor het projectteam is dit een belangrijke samenwerkingspartner om te toetsen of het beleid rond de gezondheidsvaardigheden overeenkomt met de praktijk.

Het biebpanel Gezondheid bestaat uit:

  • Willemijn Bouma, DNK Assen
  • Victoria Heinsohn, Bibliotheek Schiedam
  • Sandra van Maurik, Bibliotheek AanZet
  • Colinda Olff, Bibliotheek De Tweede Verdieping
  • Marie-José van de Velde, Liemers Kunstwerk!
  • Saskia Wilmes, Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen