Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Boek vol taalverhalen

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 april 2024
Dit boek dat vorig jaar al verscheen, brengt 20 taalverhalen in woord en beeld van mensen die wekelijks werken aan hun taal en digitale vaardigheden. Het laat de dagelijkse praktijk van Bibliotheek Waterland zien. Zowel deelnemers aan (digi)taalgroepen, vrijwilligers als medewerkers zijn geportretteerd. Via de website van Bibliotheek Waterland kun je het boek bekijken en bestellen.
Inhoudsblokken

De volledige titel van het boek luidt Mijn tong krult niet goed om de eu’s en ui’s; 20 Waterlandse taalverhalen. 

Uit de inleiding:

"Dit boek is een ode aan hen die de stap naar de Biblio­theek zetten om beter Neder­lands te leren. Maar ook aan degenen die hun digitale vaardig­heden willen verbeteren. Aan ouders die de school van hun kinderen beter willen begrijpen of die met hun gezin een traject met de Voorlees­Express aangaan. 
We merken hoe intens het is om als volwassene het Nederlands als tweede taal te leren, maar ook hoeveel het oplevert. 
We zien hoeveel moed ervoor nodig is om op latere leef­tijd te leren lezen en schrijven als het Nederlands je moeder­taal is. En hoe mooi is het als deel­nemers aan digitale basis­trainingen trots onze mails kunnen beantwoorden. "

Meer informatie

Lees meer en bekijk de portretten op de website van Bibliotheek Waterland en bestel het boek