Informatie voor het bibliotheeknetwerk

BOP gaat verder onder nieuwe naam: Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 januari 2020
In 2020 gaat het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) verder onder een nieuwe naam: Bibliotheekmonitor. Deze naamswijziging gaat gepaard met een aantal technische verbeterslagen, die het voor bibliotheken gemakkelijker maken de vragenlijsten in te vullen en met de resultaten aan de slag te gaan.
Inhoudsblokken

Van 2015 tot nu

In 2015 heeft de KB het BOP opgezet als het platform voor gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. Het BOP was de afgelopen jaren de centrale plek voor het invullen van bibliotheekonderzoeken en de publicatie van resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang had. Inmiddels zijn er meerdere jaargangen van terugkerende metingen rondom thema’s als Basisvaardigheden, Voor- en vroegschoolse educatie en de Gegevenslevering Wsob via het BOP uitgevoerd.

Onderzoek onder één dak

Op de website Bibliotheekinzicht bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Meerdere vormen van onderzoek voor, door en over openbare bibliotheken komen hier samen. Met artikelen, dashboards, datasets en dossiers biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid. Daarnaast zijn eind 2019 ook de instrumenten van de afdeling Onderzoek van de KB ondergebracht op Bibliotheekinzicht: de Impactmonitor (voorheen Effectenmonitor) en Bibliotheekmonitor (voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform).

Wat verandert er precies?

De Bibliotheekmonitor blijft de centrale plek voor bibliotheekonderzoek. Alle terugkerende metingen die voorheen via het Bibliotheekonderzoeksplatform werden uitgezet, zullen in 2020 hun plek vinden op de Bibliotheekmonitor. De grootste wijzigingen die voor bibliotheken merkbaar zullen zijn, betreffen de vragenlijstomgeving en de publicatie van de resultaten.

Nieuwe vragenlijstomgeving

Voor het uitzetten van de online vragenlijsten werken we vanaf 2020 samen met DESAN Research Solutions: een onderzoeksbureau met veel ervaring in de openbare bibliotheeksector. Bij de overgang naar DESAN als nieuwe leverancier staat gebruiksvriendelijkheid voorop. De bekende functionaliteiten van de online vragenlijsten, zoals de koppeling van gegevens uit het datawarehouse, automatische optellingen en het overzicht met ingevulde antwoorden, zullen ook in de nieuwe omgeving toegepast worden. Vanwege de overgang naar DESAN als nieuwe leverancier, zijn nieuwe inloggegevens echter noodzakelijk. Deze inloggegevens worden per e-mail verstrekt door DESAN. Bibliotheken die ook deelnemen aan de Impactmonitor, kunnen dezelfde inloggegevens voor de Bibliotheekmonitor gebruiken.

Publicatie via Bibliotheekinzicht

De resultaten van de metingen die via de Bibliotheekmonitor worden uitgezet, worden op landelijk niveau gepubliceerd op Bibliotheekinzicht: in rapportages, infographics en een online dashboard. Daarnaast worden de landelijke resultaten verwerkt in de thematische artikelen en dossiers op Bibliotheekinzicht. Via de Bibliotheekmonitor ontvangen de bibliotheken die hebben deelgenomen aan een meting tevens een individuele infographic, waarmee de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten op lokaal niveau is het dashboard op Bibliotheekinzicht beschikbaar. Dit biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Het totaal van de rapportages, infographics en dashboards biedt bibliotheken diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan, zowel intern als met de gemeente en andere samenwerkingspartners.

Wat betekent dit voor bibliotheken?

Medio maart, als de eerste meting van dit jaar van start gaat, worden alle openbare bibliotheken per e-mail benaderd voor deelname aan de online vragenlijst. In deze e-mail wordt het gebruik van de Bibliotheekmonitor nader toegelicht en staat meer informatie over inloggen op het platform, het invullen van de vragenlijst en toegang tot de resultaten. Voor de start van iedere meting wordt in overleg met de POI-coördinatoren een lijst opgesteld met contactpersonen die de juiste expertise hebben om de vragenlijst in te vullen. Deze contactpersonen verschillen per meting en zullen dus niet allemaal in maart een e-mail ontvangen.

Planning onderzoeken 2020

Jaarlijks worden via de Bibliotheekmonitor 6 terugkerende metingen uitgevoerd. Deze metingen worden verspreid over het jaar uitgezet en hiervoor worden verschillende contactpersonen benaderd, om de enquêtedruk bij bibliotheken te verminderen en de expertise binnen de bibliotheken optimaal te benutten. Voor 2020 is de planning als volgt:

  • Gegevenslevering Wsob: looptijd mei - juni 2020
  • Basisvaardigheden volwassenen: looptijd mei - juni 2020
  • Dienstverlening Belastingdienst: looptijd mei - juni 2020
  • Voor- en vroegschoolse educatie: looptijd juli - september 2020
  • Samenwerking primair onderwijs: looptijd juli - september 2020
  • Samenwerking voortgezet onderwijs: looptijd juli - september 2020
Afbeelding