Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Breed politiek draagvlak voor bibliotheken in aanloop naar provinciale verkiezingen

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 maart 2023
Op 15 maart aanstaande vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Uit een analyse van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) blijkt dat bibliotheken kunnen rekenen op breed politiek draagvlak. Politieke partijen zien de bibliotheken als belangrijke partners bij het tegengaan van laaggeletterdheid, het versterken van digitale vaardigheden en het creëren van (culturele) ontmoetingsplekken. Verschillende partijen wijzen hierbij op de belangrijke rol van de Provinciale Ondersteuning Instelling (POI).
Inhoudsblokken

Partijen pleiten voor het behoud van essentiële voorzieningen in dorpen en kernen, waaronder de bibliotheek. De voorzieningen spelen als ontmoetingsplek een sleutelrol om de leefbaarheid van dorpen en kernen te ondersteunen. Daarnaast zien veel partijen de sociaal-maatschappelijke functie van de bibliotheek, zoals het tegengaan van laaggeletterdheid, het vergroten van digitale vaardigheden en het versterken van het onderwijs op school. 

Klaas Gravesteijn, directeur VOB,: “Tijdens de coronacrisis is de bibliotheek terecht aangemerkt als essentiële voorziening. De erkenning voor de bibliotheken en het belang voor hun sociaal-educatieve rol in de maatschappij zien we terug in de partijprogramma’s. Tegelijkertijd constateren we dat veel bibliotheken ook dit jaar niet of onvoldoende zijn geïndexeerd en vinden er nog steeds bezuinigingen plaats. Wij hopen dat de mooie woorden ook leiden tot investeringen in het herstel van de sector.”

Bekijk het overzicht van de verkiezingsprogramma's per provincie.