Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Brochure Lezen lokaal verankeren

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 januari 2021
De bibliotheek speelt een cruciale rol om nut en noodzaak van lezen onder de aandacht te brengen bij ouders, en ook bij overheden, consultatiebureaus, kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen. De brochure Lezen lokaal verankeren is hierbij een handreiking, bedoeld om directies te ondersteunen bij het versterken van hun positie binnen het lokale krachtenveld. Lees de adviezen van de directies van Bibliotheek Venlo, Bibliotheek Midden-Brabant en Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.
Inhoudsblokken

Binnen het leesoffensief spelen de leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school een belangrijke rol. Deze programma’s worden uitgevoerd volgens de principes van de doorgaande leeslijn (Stichting Lezen), een van de hoekstenen van het leesoffensief. Deze gaat uit van een doorlopend aanbod van ondersteunende en bij het taalonderwijs aansluitende activiteiten waarbij het plezier in lezen voorop staat.

Jongetje kijkt over opengeslagen boek

De bibliotheek is lokaal niet alleen een drijvende kracht achter de uitvoering van deze leesbevorderingsprogramma’s, maar verbindt ook de relevante partijen zoals de gemeente, het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang in leesbevorderingsnetwerken. In deze netwerken nemen de directies van bibliotheken het voortouw om leesbevordering prominent op de agenda te zetten bij beleidsoverleggen en stimuleren zij participerende instellingen leesbevorderingsdoelen in het eigen beleid op te nemen.

Tegelijkertijd positioneren de directies zich als weerbaar cultureel ondernemer die duidelijke keuzes maakt en deze keuzes actief en vertrouwenwekkend naar voren brengt bij de partners binnen de lokale gemeenschap. Zo werken bibliotheken aan een duurzame doorgaande lokale leesbevorderingslijn met als doel kinderen kansen op maatschappelijk succes te bieden. De bibliotheekdirecties worden hierbij ondersteund door landelijke en provinciale organisaties die bouwstenen aanreiken voor lokaal gebruik.

Download

Brochure Lezen lokaal verankeren, werken aan een sterk leesbevorderingsnetwerk, Stichting Lezen, januari 2021