Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Certificering Taalhuizen: zo zit het

Nieuwsbericht
1 april 2021
De afgelopen tijd is enige onduidelijkheid ontstaan of certificeringen voor taalhuizen verplicht zijn. Daarom heeft de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur & Taal meer informatie gepubliceerd. Lees hoe het zit!
Inhoudsblokken

Certificering: niet verplicht…

In de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 is het verbeteren van de kwaliteit van taalhuizen als een van de doelen gesteld. Een aantal taalhuizen heeft – samen met de Stichting Lezen en Schrijven, de KB en Sociaal Werk Nederland – onderzocht hoe zij zelf hun kwaliteit in kaart kunnen brengen. En hoe het mogelijk is om dit regelmatig extern te toetsen.

cbct logo

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur & Taal (CBCT) is hierbij betrokken omdat zij de educatieve dienstverlening van bibliotheken toetst. De overheid helpt door de komende jaren gemiddeld € 500.000 per jaar vrij te maken voor investeringen in de kwaliteitsverbetering, evaluatie en/of certificering van de taalhuizen.

... maar wel gewenst

Alle betrokken partijen bij Tel mee met Taal, zoals de VNG, het Rijk, de VOB en Lezen en Schrijven, vinden het belangrijk dat er zicht is op de kwaliteit van de taalhuizen. Certificering helpt daarbij. Om te stimuleren dat zoveel mogelijk taalhuizen meedoen, is het proces compact en eenvoudig gehouden. Ook krijgen taalhuizen subsidie om mee te doen. Kortom: certificering is niet verplicht, maar wél zeer gewenst.

Wil je meer weten over het certificeren van taalhuizen en de voordelen ervan?
Lees het op de website van het CBCT