Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Chris Wiersma wegvoorbereider CLB

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 juli 2020
Het kernteam met vertegenwoordigers vanuit KB, SPN en VOB heeft Chris Wiersma bereid gevonden om als wegvoorbereider aan de slag te gaan voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB).
Inhoudsblokken

Chris gaat in deze nieuwe rol, met het voorkeursscenario B als uitgangspunt, onder andere het volgende verder uitwerken:

  • de governance
  • de financiering
  • de koppelvlakken
  • de aanvullende modules
  • en de verbinding met de landelijke digitale infrastructuur (LDI) van de KB
Chris Wiersma, portretfoto

Team

Het kernteam heeft met meerdere kandidaten gesproken en gekozen voor Chris omdat hij de bibliotheekbranche uitstekend kent, een goed beeld heeft van wat er nu speelt en weet wat er moet gebeuren voordat we een intentieverklaring kunnen voorleggen aan de bibliotheekdirecties.

Het kernteam is er tijdens het selectieproces van de wegvoorbereider van overtuigd geraakt dat een bredere blik een positief effect heeft op het proces en het resultaat. Daarom is Dany Venema gevraagd om Chris in deze rol te ondersteunen. Dany werkt nu bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als afdelingshoofd bij de directie Ketenstrategie van de Justitiële Informatiedienst. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van ICT en samenwerking in een keten.

Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

In 2017 zijn we gestart met een draagvlakpeiling voor een collectief landelijk bibliotheeksysteem (CLB). 90 procent van de bibliotheken heeft onder voorbehoud akkoord gegeven voor onderzoek hiernaar. In 2019 is gestart met de ketenbusinesscase die heeft geresulteerd in 3 scenario’s voor het CLB.

Het voorkeursscenario B gaat ervan uit dat het CLB gebaseerd is op modulaire integratie met de LDI en toepassingen van derde partijen. Dit scenario voorziet in een CBL dat beperkt is tot de basisfuncties. Daarbij kunnen de door bibliotheken gewenste aanvullende functionaliteit door andere partijen of vanuit de LDI worden geleverd.